Česká paměť

Jana Volfová, historička 5 2015 Knihy česky

 

– vydalo nakladatelství Academia 201

Předmluva Radka Šustrová

Kniha je rozdělena do tří velkých témat, o něž se podělilo celkem jedenáct českých i zahraničních autorů.

Přístup každého z nich k problematice našich dějin je osobitý a originální. Pro mne například bylo zajímavé téma Z. Nejedlého z pera J. Křesťana, podobně T. G. Masaryka D. Hájkové i stať Milady Horákové francouzského autora F. Mayera.

V druhé části knihy nazvané Osobnosti a kulturní politika paměti je zajímavá stať M. Krauze Dvacet pět let tranziční spravedlnosti a vyrovnávání se s minulostí ve střední a východní Evropě.

V úvodu připomíná osud Lidic, poté následuje charakteristika pojímání historie v období předešlého režimu a práce historiků, kteří se na jednotlivých kapitolách knihy podíleli.

Předmluva a někdy nejen ta je bohužel zahlcena řadou tvarů termínů, které textu spíše ubližují, než aby naše dějiny čtenářům přibližovaly. Za všechny např. multiperspektivnost, sakralizace, legitimizovat, konstrukt, komemorace, pientní funkce, diachtonní vidění, teritorialita a dlouhá řada podobných útvarů.

Ve třetí části knihy nazvané Památníky, Muzea a prezentace moderních dějin je zajímavá kapitola nazvaná Památník na Vítkově. Hledání paměti v labyrintu státní ideologie autora J. Malého. Bohužel ani v těchto textech nechybí vykonstruované tvary cizích pojmů, které by se díky bohatosti našeho jazyka daly nahradit.

Závěrem opět několik příkladů. Muzealizace našich dějin, edukativní náboj, vypovídající hodnota a relevance... tak bych mohla pokračovat dlouho ve svých připomínkách o formě, kterou jsou naše dějiny v současnosti předkládány čtenářům. Nejsem si jista, že tato stále častěji používaná forma dílech o dějinách bude přínosem ke vzdělanosti našeho národa...

Jana Volfová

z našeho českého obyvatelstva

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012