Otevřená škola

-red- 5 2015 Naši ve světě česky

 

Tuto sobotu 9.5.2015 pořádala Česká škola bez hranic ve Frankfurtu nad Mohanem informační dopoledne. Návštěvníci měli příležitost seznámit se s koncepcí školy a získali informace k novému školnímu roku 2015/2016. Akci zahájily zakladatelky školy ve Frankfurtu, k dispozici byli i vyučující. Po ukončení oficiální části návštěvníci nahlédli do výuky dětí školou povinných. Informační schůzka byla uspořádána nejen pro potencionální zájemce o výuku, ale i pro všechny, kteří by měli zájem tento neziskový projekt podpořit.

 

ČŠBH Frankfurt jako doplňková škola nabízí výuku českého jazyka a českých reálií dvojjazyčně vychovávaným dětem ve věku 18 měsíců až 15 let. Navíc nabízí kurzy "Čeština jako cizí jazyk pro dospělé", od září 2015 budou nově otevřeny kurzy "Čeština jako cizí jazyk pro děti", které se česky teprve chtějí naučit. V letošním školním roce navštěvuje ČŠBH Frankfurt 114 dětí a studentů, výuku zajišťuje 16 pedagogických pracovníků.

 

ČŠBH Frankfurt je výsledkem občanské iniciativy fungující na základě samofinancování a podpoře dobrovolníků. Patronem školy je český velvyslanec Tomáš Jan Podivínký, záštitu nad projektem převzalo České centrum Berlín. Zřizovatelem a správcem školy je neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V. Česká škola ve Frankfurtu je součástí mezinárodní sítě Českých škol bez hranic.

 

Škola působí v prostorách tříjazyčné školy Kinderzeitschule (Am Kronberger Hang 2A ve Schwalbachu am Taunus. V těchto prostorách rovněž 32x do roka probíhá sobotní výuka ČŠBH Frankfurt.

Konečná lhůta pro odevzdání přihlášek k novému školnímu roku 2015/2016 vyprší 15.6.2015.

Více informací o České škole ve Frankfurtu nad Mohanem získáte na stránce www.ceskaskolafrankfurt.de

 

Profil:

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V. Záštitu nad projektem ČŠBH Frankfurt převzalo České centrum Berlín, patronem projektu je český velvyslanec v Německu Tomáš Jan Podivínský. Česká škola ve Frankfurtu je členem mezinárodní sítě Českých škol bez hranic, od února 2015 je vedena na seznamu poskytovatelů vzdělávání v zahraničí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Kontakt pro média:

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka a ředitelka ČŠBH Frankfurt nad Mohanem

email: ceskaskolafrankfurt2011@gmail.com

telefon: 0049/ 173 3 170 562

www.ceskaskolafrankfurt.de

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012