Slovo na květen

Eva Střížovská 5 2015 Slovo redakce česky

Noviny jsou plné 70. výročí konce války. Poprvé (aspoň jsem to nikdy dříve nečetla) se v nich objevuje přiznání skutečnosti, že jsme sice byli osvobozeni, ale zároveň i obsazeni Sovětským svazem. To byl však již následek předešlých moskevských a košických dohod. Zmíníme se o nich v Aktualitách v příštích dnech. Dnes jen přidám malou osobní vzpomínku:

Bylo to 22. května 1946. Byly  mi tři roky a moje babička mne vzala na Pankrác na popravu K. H. Franka. Byl pověšen hned tři hodiny po vynesení rozsudku. Pamatuji se, že mne babička nesla „na koni“, abych dobře viděla. A vysvětlila mi, proč tento zlý člověk musí zemřít. Myslím, že jsem to pochopila dobře. Nepamatuji se, že bych ho viděla viset na oprátce, jen mám před očima obraz, jak odchází (od soudního tribunálu?) jakýsi menší chlapík se svěšenou hlavou za jakousi plentu. Tisíce lidí na pankráckém dvoře se prý tehdy radovalo. A samozřejmě nejen ti…

O tom jak nás osvobozovali, jsem psala již v minulém Slově, takže se posunu trošku jinam. Vychází spousta zajímavých knih o našich novodobých dějinách. Jednou z nich je Česká paměť, kterou vydala Academia. Asi za týden budeme mít v rubrice Knihy o ní recenzi od dr. Jany Volfové. Zatím recenze leží přede mnou na stole a já se s ní velice shoduji v jedné věci: Proč autoři nepíší česky? Neboli, proč zaplevelují jinak zajímavé a potřebné články spoustou cizích a (snad) odborných výrazů? Jen na prvních stránkách můžete číst: multiperspektivnost, identifikace, neredukovatelnost, nereflektované, teritorialita, regionalista, mobilizační, evropeizace, medializace, metodologická sebereflexe, instrumentalizovaný, explicitní, konceptuální, legitimizační… Není snad jediná věta bez takovýchto slov. Je to tedy zřejmě kniha určená odborníkům, ale je to trochu škoda. Ne, že by „normální“ čtenáři této knize nemohli rozumět, ale brzy je to otráví a sáhnou po knize jiné. Ale nejde jen o tuto knihu. Plevelem se to hemží i v mnoha jiných a hlavně v novinách.

V polovině května (14. až  17.) se budeme těšit na návštěvníky Světa knihy, který se už po jednadvacáté koná na Výstavišti v Holešovicích. Budeme tam mít svůj stánek s knihami, svůj vlastní pořad a budeme promítat dokumenty o Češích, žijících ve Švédsku, Švýcarsku a Vídni.  A ještě více se těšíme na naše hosty ze zahraničí, kteří nám pomohou naše programy obohatit. Z Argentiny např. přijede Hanka Hanušová, z Belgie Misha Swinkels-Novakova, z Vídně Rudolf Cainer, ze Švýcar Blanka Kubešová, z Kanady Milan Matějček, ze Švédska dr. Míla Slavíčková. A nejen ze zahraničí. Těšíme se i na básnířky z Prahy Olgu Szymanskou, Alenu Klímovou a další naše autory.

Jestli budete v Praze, přijďte také, Svět knihy stojí za to!

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012