Karel Čapek - fotograf

Olga Szymanská 5 2015 Kultura česky

Autor slova Robot a děl přeložených do mnoha jazyků, sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, autor děl aktuálních humanismem - Karel Čapek. Kromě Milana Kundery nejznámějším českým spisovatelem, dramatikem, básníkem, překladatelem, kritikem, filozofem a estetikem ve světě. Současná výstava ho představuje jako fotografa.

 

Aktivně fotografoval sice pouze dva roky. Pro něj to byla jedna z mnohých aktivit, kterou chtěl poznat a popsat. Kultivované oko si však rychle osvojilo základy a tak sám dokázal nejen fotograficky vidět a vnímat, ale i tvůrčím způsobem s fotopřístrojem pracovat. Po prvních zkušenostech dokázal ve své fotosérii Člověk a kamera, publikované roku 1930, sám sebe jako laického fotografa také ironizovat. Vytvořil tématické celky: Portréty, T. G. M., Osobní, zátiší Zvířata, Květiny Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny. Nejznámějším fotodílem je Dášeňka čili Život štěněte, s nímž veřejnost seznámil na sklonku roku 1932: fotografií zde užil jako rovnocenné součásti k textu stejnojmenné knihy, na jejímž výtvarném vyznění měla velký vliv typografická úprava K. Teigeho.

 

Za autorův nejzávažnější fotoodkaz jsou považovány portréty osobností, zejména prvního československého prezidenta, z nichž mnohé ilustrují Čapkovu knihu Hovory s TGM. Snímky zátiší a motivy z přírody nesou největší emotivní náboj a nejvěrohodněji odrážejí umělcovu osobnost. Zrcadlí spisovatelovy další záliby. Záběry z cest do Holandska a Norska, ale zejména života na slovenské Oravě jsou důkazem výrazného talentu pro dokument a zaujmou svou nadčasovostí. Navíc velmi korespondují s kresbami, které tvořil na svých cestách. Pro autora je příznačný zájem o člověka za kamerou, v dalším plánu výsledná fotografie. S odstupem osmdesáti let se Čapkovy snímky staly uměleckými díly.

 

Na výstavě jsou k vidění také dva fotoaparáty, které Čapek používal, originální zvětšeniny v původních rámech, vypůjčených z vily na pražských Vinohradech i předměty denní potřeby užívané jako objekty jeho fotografického zájmu. Dobové časopisy, v nichž vycházely jeho fotografie i s pojednámi o fotografování, fotografie T. G. Masaryka, kterou K. Čapek věnoval své ženě O. Scheinpflugové. Ve vitrínách je dvacet pět různých druhů vydání knížky o Dášeňce s originálními snímky, jež byly v knize použity. Vše doplňuje projekce dvou dokumentů o životě a díle umělce: Slovensko bratří Čapků, Život a doba spisovatele Karla Čapka. Doprovodné programy a Soutěž pro děti "Jak se fotí štěně" - na www.ntm.cz.

 

Výstava u příležitosti 125. výročí narození Karla Čapka je otevřena v Národním technickém muzeu do 26. července 2015.

Na fotografii Josef Čapek objektivem svého bratra Karla

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012