První Čech na americké půdě

Dagmar Štětinová 5 2015 Naši ve světě česky

 

Rez času a lhostejnosti rozpouští nápis pamětní desky na domě v ulici vedoucí k městským lázním ve Mšeně u Mělníka:

 

Zde se narodil Augustin Heřman, Čech, zakladatel a původce Bohemia Manor roku 1660

 

Kdo byl tento zajímavý muž?

Augustin Heřman byl synem posledního mšenského faráře pod obojí. Narodil se roku 1621, kdy Ferdinand druhý vydal protireformační patent namířený proti nekatolíkům a kdy ještě nevybledla vzpomínka na kruté popravy na Staroměstském náměstí v Praze 21. června 1621.

Tehdy vzali otec a matka Heřmanovi dítě zabalené do peřinky a vydali se s ranci pěšky do Žitavy. Byl zimní podvečer, skupina lidí se táhla k saskému městu, které se jim mělo stát útočištěm i vyhnanstvím.

Dějiny – proměnlivé a nejisté – pohltily mnoho nadějných lidí. Zapadla jména, která mohla vysoko zářit v souhvězdí vědy nebo umění. Stejný osud by stihl i Augustina Heřmana, kdyby na sebe neupozornil velikostí svého ducha a nadání. Vystudoval v cizině, stal se inženýrem-geometrem. Na holandské obchodní lodi se dostal do Ameriky., do Virginie, kde se zdokonaloval v zeměměřictví ve službách indické společnosti. Po způsobu ostatních osídlenců začal pěstovat indigo a tabák. Kolem roku 1644 přijel do dnešního New Yorku (tehdy Nového Amsterodamu). Brzy se o něm mluvilo v širokém okolí jako o moudrém, schopném a vzdělaném muži. Byl zvolen do „rady devíti mužů“, kteří zastupovali vládu. Po přestěhování do Marylandu mu nabídl lord Baltimore, správce angloamerických osad, pracovní možnosti v tomto kraji.. Heřman jej překvapil nabídkou, že zmapuje celý Maryland a Virginii, což by na tehdejší dobu bylo ojedinělé dílo. Zmapování zmíněných krajin věnoval Heřman deset let života. Projížděl i procházel neznámé končiny osídlené divokou zvěří a kmeny původních obyvatel. Jen houževnatostí a vlídným jednáním s nimi se mu podařilo zmapovat všechna území a vrátit se zdráv. Obtížnou práci dokončil a odevzdal – mapa je dodnes uchována v Britském muzeu.

Jako odměnu si Heřman vyžádal od lorda Baltimora kus půdy v Marylandu a lord mu k ní věnoval i kus země v Delaware, navíc přidal Heřmanovi titul lorda.

Území, jež za svou desetiletou práci získal, nazval Augustin Heřman Bohemia Manor, osady pak pojmenoval Little Bohemia, Three Bohemians Sister a řeku, jež tudy protékala, Bohemia River.

Heřmanovým životním cílem bylo založit osadu, kde by našli klidný útulek všichni exulanti z Čech. Roku 1686 však zemřel a noví exulanti se usazovali jinde.

Bohemia Manor se dlouho neudrželo. Koncem 18. století zaniklo, tak jako česká krev Heřmanova rodu.

Malé městečko Fort Herrman v Marylandu však udržuje památku Čecha, který se až do své smrti v daleké cizině pevně hlásil ke své vlasti. Náhrobní kámen nese nápis podle přání v jeho závěti:

Augustin Heřman, původce a zakladatel Bohemia Manor 1660.

 

Dagmar Štětinová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012