Jaroslav Čvančara

Martina Fialková 5 2015 Rozhovory česky

Květnové zastavení s hrdiny i nehrdiny

Spisovatel, historik a také hudebník country kapely Taxmeni Jaroslav Čvančara je nejmladší syn známé rodiny Čvančarů, která stála u začátků české kinematografie. V rodině se ctily masarykovské ideály a svoboda. Malý Jaroslav, v tomto duchu odchovaný stejně jako jeho tři starší sourozenci, byl také skautem – a to přímo ve Foglarově oddílu. A dík filmovým, ale i těm skutečným hrdinům, kterým od dětství mohl být blízko, zasvětil tématu statečnosti, hrdinství a dobrodružství i celou svoji práci. Stejné hodnoty oslavuje ve svých textech s country skupinou TAXMENI, která nedávno hrála i americkým dragounům, když byli ubytováni v pražských Ruzyňských kasárnách během svého průjezdu Českou republikou.

Začněme ale u filmu, s kterým je spojena rodinná historie Čvančarů. Váš otec a strýc vlastnili před válkou několik biografů a rozsáhlý filmový archiv. Kde vlastně skončily všechny ty filmy?

Hlavní sbírku sebrali Němci hned koncem března 1939. Za doprovodu Gestapa si pro ně přišli úředníci z nějakého německého archivu. Po válce otec se strýcem samozřejmě věřili, že se živnost znovu rozběhne, ale znárodnění československého filmu hned v roce 1945 je poněkud zchladilo. Sice ještě pořád doufali, že v malém to třeba půjde, ale den po 25. únoru 1948 byli oba vyhození z filmového zaměstnání a posláni jako pomocní dělníci do výroby. Další filmy nám byly zabaveny v devětačtyřicátém za asistence Sboru národní bezpečnosti a od té doby byl v naší rodině film vlastně skoro ilegální, schovávali jsme jen nějaké nejlepší kousky.  Po zatčení mého bratra v roce 1958 u nás byla ještě vojenská kontrarozvědka – a tu také moc zajímaly filmy.

Co z archivu podniku Čvančarových vadilo Němcům?

Záminkou byly filmy, kde hráli židovští herci nebo takové, které mohly vyznívat proti Říši. Ale ve skutečnosti je zajímaly historické unikáty, hlavně nejstarší dokumenty, které otec se strýcem shromáždili jako velcí fandové kinematografie. Oni totiž například už jako mladíci před válkou skupovali na poutích staré filmy od venkovských kočovných společností. Ty se jinak běžně po vícenásobném použití jako opotřebované vyhazovaly. Jenže mezi nimi byly třeba i ručně kolorované francouzské filmy z úplných počátků kinematografie. Náš archiv fungoval rovněž jako půjčovna, filmy jsme posílali do biografů, třeba až na Podkarpatskou Rus. Už tehdy měly velkou hodnotu a Němci na naši sbírku měli zřejmě tip, podobně jako jinde na jiné cenné sbírky, třeba obrazy, sochy.  Zachránily se tehdy jen ty právě rozpůjčené, protože ty se v důsledku událostí vracely zpátky se značným zpožděním. A už nám zůstaly.

 

Ale ještě něco vaše rodina zachránila…

Němci sem po tři dny přijížděli, prohlíželi a zabavovali. Pak sklad vždy na noc zapečetili a odešli. Otec s maminkou možná Němce trochu podcenili a učinili risk, který mohl mít nedozírné následky. Jednu noc totiž odlepili jejich pečetě a tajně vytáhli ze skladu asi 50 filmových krabic, těch historicky nejcennějších – záběry legionářů, filmy s T. G. Masarykem, s Benešem.  Filmový poklad se jim podařilo celou válku – někdy i za dost dramatických okolností – schovávat. Němci to porušení pečetí kupodivu vůbec nezaznamenali. Po válce naši tyto filmy odevzdali prezidentu Benešovi a do různých státních archivů. Moc si tím ovšem nepomohli…

 

Vy sám jste narozený až po válce, ale vaši starší sourozenci ji zažili. Jak se ve vašem dětství promítala? A padesátá léta, kdy jste byl malý?

Docela dost. Naše celá rodina, všichni jsme byli vlastně takoví spiklenci. Jak za války, tak později. Nacistickou, a po roce 1948 komunistickou ideologii moji rodiče i starší sourozenci chápali jako nepřátelskou, ale naši zároveň měli i jakýsi zvláštní druh humoru. Byli schopni brát ty okolnosti s nadsázkou. Ale někdy to moc k smíchu zase tak nebylo.

 

To je vidět i v knize vašeho bratra Františka, který později emigroval do Kanady. Jeho vlastní zatčení a věznění pro „pobuřování proti republice“ v roce 1958, ale i celá rodinná historie Čvančarů jsou tam líčeny úsměvně, ačkoli šlo mnohdy ne-li o život, tak o hodně. Jako byste všichni měli nějaké geny, které vám umožnily vnímat i různé kritické situace jako dobrodružství. Přenesly se ty dobrodružné geny i na vás?

Já nevím, asi ano. Zatímco jiní mí vrstevníci procházeli v mládí pohádkami, já jsem měl rád filmové kovbojky, a hned, jak jsem se naučil číst. četl jsem dobrodružné knížky. Jako dvanáctiletého mne oslnily ilustrace Zdeňka Buriana. Díky rodinnému známému jsem se dostal i k němu do ateliéru. Původně jsem chtěl od něho podepsat knihu. Ale u toho nezůstalo, pak už jsem k Burianům chodil téměř pravidelně. Nevím sice, co jsem jim tam mohl v tom věku vykládat za moudra, ale je fakt, že nás spojovala celá řada věcí. Jednak nepřízeň režimu, společní známí. Mimochodem Zdeněk Burian také docházel na filmové projekce k našemu rodinném příteli Rudolfu Chundelovi.

Dobrodružství bylo i běhat po žižkovských dvorcích, kde se ještě koncem padesátých let tu a tam válely německé přilby, kovová pouzdra od plynových masek a další pozůstatky z války. S tím jsme si jako kluci hráli. Nikdo ale nechtěl hrát Němce. Jen ten, na koho padlo číslo při rozpočítávání. Taky jsem jednou ve zdejší sběrně, bylo mi asi šest, našel v hromadě šrotu německý samopal MP 40 – Schmeisser. Vzal jsem si ho a šel s ním hrdě po ulici. Když se mne lidi ptali, co to máš, chlapečku, tak jsem řekl: „To je tatínka!“. Dovedete si to představit – padesátá léta. Starší bratr pak samopal k mé lítosti v noci rozřezal na kousky a šel hodit v noci do Olšanského rybníka. Dodnes jsem mu to nezapomněl…

 

A s tímhle bratrem Miroslavem jste nedávno vydal i knihu Zaniklý svět stříbrných pláten, která mapuje historii pražských biografů?

Ano, ale podobně jako ta další kniha, kterou připravujeme, je to hlavně jeho mnohaletá práce. Já mu jen pomáhám. Jeli jsme spolu kvůli tomu, ačkoli je mu už přes 80 let, i do Ameriky, kde jsme absolvovali náročnou cestu po stopách Buffalo Billa. Právě na toto téma dokončujeme faktografickou studii s názvem Když u nás byl Buffalo Bill. Vyjde opět v nakladatelství Academia.

Název zní trochu senzačně a trochu pohádkově, o čem to vlastně bude? Přiblíží jinou tvář slavné legendy Divokého Západu, plk. W. F. Codyho, zvaného „Buffalo Bill“, kterému tolik uškodila braková literatura a někteří černobíle píšící autoři. Buffalo Bill – tehdejší vyslanec americké, národopisné kultury zanechal nesmazatelnou stopu, která oslovila několik dalších generací Čechů, Moravanů a Slezanů. Jeho jezdecká revue Wild West Show, čítající stovky lidí a koní vystupovala totiž i v šesti městech na Moravě a ve Slezsku. Nejen ale fakta. Shromáždili jsme absolutně unikátní, technicky kvalitní materiály: fotografie, pohlednice, dobové letáčky, programy, vstupenky, plakáty, úřední písemné smlouvy o pronájmu, novinové články, inzeráty, atd.  To vše v té knize bude.

 

Tématem, kterým se ve svých knihách ale nejvíc zabýváte, je doba II. světové války. (Ceněná trilogie Někomu život – někomu smrt, kniha Heydrich…) Proč vlastně? Má to také nějaké rodinné důvody?

Ano, naši příbuzní byli zastřeleni během heydrichiády a já jsem se začal zajímat, proč vlastně a jak to všechno bylo.  V osmdesátých létech minulého století měl jsem ještě možnosti osobně mluvit se spoustou pamětníků, dávat dohromady souvislosti. Téma se stále rozšiřovalo, materiály narůstaly.

 

Setkal jste se i s takovými lidmi, jako byl třeba příslušník Hitlerova osobního Begleitkomanda nebo syn Reinharda Heydricha. Jak na vás tito lidé působili? O čem jste se bavili?

Oba byli pro mne mimořádnými pamětníky – svědky klíčových událostí. Rochus Misch žil v bezprostřední Hitlerově blízkosti od roku 1939 až do konce jeho života v berlínském bunkru. Možná někdo bude nevěřícně kroutit hlavou, ale byl to velice sympatický člověk. Když se máte potkat s esesákem, trpíte předsudky, čekáte něco jiného.  Byl jsem u něho několikrát. Bylo mu kolem devadesátky a už neměl asi co tajit a ztratit, a tak byl myslím docela otevřený. Příliš toho prožil, mnohokrát nevěděl, jestli bude za hodinu živ. Po válce ho zajali Rusové, věznili v Lubjance, ale přežil a vrátil se do Německa. Zajímalo mne nejvíce, jaký byl Hitler ve skutečnosti, v soukromí. Misch popisoval různé příhody, některé i veselé. Bylo to něco jiného, než všechna ta obvyklá klišé, zafixovaná z médií a knih.

 

Zpracujete to někdy a vydáte?

Nevím, asi ne, to nejsou věci, které by byly nějak zásadní. Ale osobně mne to obohatilo.

 

A syn Reinharda Heydricha?

S tím jsem se setkal rovněž několikrát. I on na mě působí sympaticky. Zajímaly mne informace z doby, kterou si pamatoval, různé detaily. Na osobní otázky jsem se ale moc neptal – asi by si řekl, co od něj vlastně chci slyšet… Také jsem mu zařídil návštěvu v Panenských Břežanech, kde na zámku s rodiči za protektorátu bydlel. Vznikla z toho nakonec ale nepříjemná situace, protože se do médií dostaly nepravdivé informace místního starosty. Ten okamžitě pustil do tisku lživé informace, např. že syn Heydricha hodlá zámek opravit. To bylo hodně pod pás. Naše kontakty pak ještě více ochladilo české vydání pamětí jeho matky, Liny Heydrichové. K pamětem jsem napsal český doslov, což pro vydání takové knihy bylo nutné. protože obsahovala pasáže, pro českého čtenáře těžko přijatelné. Ten můj doslov se panu Heiderovi nelíbil.

Co byste na válečné téma ještě rád zpracoval?

S prof. Milanem Haunerem mám čest spolupracovat na životopisu Adolfa Hitlera, jakýsi „den po dni“. Dále mám rozpracovanou monografii o Pravomilu Raichlovi, což je pro mě obrovsky zajímavá postava skutečného hrdiny.

Jeho cesta z protektorátu, kdy se chtěl dostat k čs. zahraničnímu vojsku skončila v ruském gulagu. Z něj se zachránil až vstupem do čs. vojenské jednotky v Buzuluku. S 1. Československým armádním sborem v SSSR se probojoval až na Slovensko. Z války si odnesl bezpočet zranění a řadu vyznamenání. Ale poznal sovětskou realitu a metody tehdejších komunistů. Pro své vlastenecké a masarykovské ideály a organizování protikomunistického odboje byl odsouzen k trestu smrti. Pak mu byl trest snížen na doživotí. Prošel řadou věznic. Z Leopoldova se mu podařilo uprchnout do Západního Německa, kde sloužil v tzv. Čs. strážní rotě. Později žil v USA.

Když se po listopadu 1989 mohl opět vracet do své vlasti, nemohl se smířit se stavem české justice, respektive, jak podle Havlova hesla „Nejsme jako oni“, byli tolerovány zločiny lidí typu komunistického prokurátora dr. Karla Vaše. Válečný veterán Raichl, i když sám již starý a nemocný se rozhodl, že za všechny ty mrtvé a zmrzačené potrestá Vaše smrtí. Chtěl tak učinit demonstrativně, veřejně, už zřejmě ze zoufalství, kam česká společnost postupně upadá. Raichl přijel z USA a bydlel v té době v Plzni. V osudný den 25. únor zemřel na infarkt.  Darebák Vaš žil pak ještě deset roků…

A docela aktuální je menší knížka Voláme všechny Čechy, která vychází právě teď, k výročí Pražského povstání z května 1945. Mapuje souvislosti a poslední dny války v Praze a v českých zemích pomocí více jak 200 unikátních, většinou dosud nezveřejněných fotografií. Brožuru vydala Asociace nositelů legionářských tradic. Zároveň s tím jsem spolupřipravil i několik výstav k tomuto výročí, které budou k vidění na různých místech po republice. Je historickou pravdou, že při osvobozování Československa padlo na 144 000 sovětských vojáků, že ve středu 9. května vstoupila do Prahy Rudá armáda a v hlavním městě a okolí padlo na 500 rudoarmějců. Ke škodě většiny obětí, díky zákulisním velmocenským machinacím, toto osvobození nakonec vyústilo v Pyrrhovo vítězství… Pojem „osvobození“ získal poněkud nahořklý význam. I když ti obyčejní ruští vojáci za to nemohli.

 

Martina Fialková

Na fotografii je Jaroslav Čvančara (vlevo) s gen. Rudolfem Pernickým

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012