Pozor na vyhnutelné různosti

Ota Ulč 3 2015 Ostatní česky

 

Když se mi někdy před půl stoletím podařilo odpelášit od budování vědeckého komunismu do Ameriky, kde - aspoň tehdy -  o tak nesmyslném experimentu se vesměs neuvažovalo, o zámořské existenci jsem měl pramalou představu, nikoho jsem tam neznal, žádného bohatého, ba ani chudého strýčka neměl. Ani si vlastně neuvědomoval, že USA znamená "státy" - tedy plurál.

 

Států už tehdy padesát, od Alabamy po Wyoming, račte si vybrat. Bude to záležet jen na vás. Ano, vlastní rozhodování, břemeno svobody, nelze se pak na nikoho vymlouvat, jak vždy možno v totalitě - se podívejte, co ti blbci mi udělali!  Tohle jsem si uvědomil hned při prvním přistání v New Yorku. Měsíc červen, vlhké lepkavé horko tam v mraveništi, jménem sponzorské organizace (usilující o ruskou svobodu) mě na letišti vyzvedla noblesní dáma Lidya Tolstaya, vnučka legendárního literárního barda Lva Nikolajeviče Tolstého.  Neptejte se, jak jsem se k ní dostal - dodnes to nevím.

Zřetelně si ale pamatuji na její odpověď na mou první otázku, kam že mě pošle studovat. Vyhověla informací, že "Nikam." Ocitl jsem se v zemi svobody, bude to na mě, jak já se s ní vypořádám.  Takové tedy neveselé začátky.

-     -     -

Zůstal jsem na Manhattanu, v bytečku na desátém či kterém poschodí s výhledem na velikánský most přes řeku Hudson do sousedního státu New Jersey.  Dostalo se mi varování, abych nespáchal zločin tamějším směrem se slečnou do motelu za účelem karnálních  radovánek.  Nic takového nehrozilo, kriminální zálusk neuskutečnitelný, neměl jsem k dispozici ani pojízdné auto, ani povolnou slečnu.

Jak již poznamenáno, států tady je padesát, všude lze zahlédnout zlaté brány  macdonaldových výkrmen, jenže svět na jedno brdo to zdaleka není. A bude záležet na příchozím, jak se zdárně vypořádá s oním břemenem rozhodování, aby bylo pokud možno správné či aspoň nikoliv katastrofálně nesprávné.

Posuďme kriteria, zůstaňme u písmena A: jižní stát Alabama a hodně severní vzdálený stát Aljaška. Tam mezi Eskymáky a polárnímu medvědy nikdo kuřbu marihuány netrestal, kdežto v Alabamě hrozilo mnohaleté uvěznění.  Nyní v roce 2015 se to už leckde smí, hodně oním směrem pokročili v horském scénickém Coloradu.

Hodně jsme pokročili v hodnocení a zákonném počínání intimní povahy. Amerika přece byla tradičně puritánská.  Však i dodnes malá holčička nemůže skotačit na pláži, aniž by pod textilem ukrývala své neexistující mamální obliny, ubohoučké dvě hrozinky. Kdyby tak nečinila, hrozí nebezpečí, že zasáhne šerif a provinilou pachatelku odvleče do šatlavy.

Puritánští pionýři osmnáctého století sice netrestali ukamenováním cizoložně si počínající ženštiny, tak jak dodnes zůstalo populární zvyklostí v mnohých mohamedánských končinách. Občas ale čarodějnice upalovali, to ano. Nyní za posledních pár roků jsme pokročili úplně jinačím směrem - k legalizaci manželství homosexuálních a lesbických. Něco donedávna nepředstavitelného, nyní již ve většině amerických států povýšeno na naprosto korektní počínání oddávat se takovým laskominám, bez nebezpečí nevítaného početí.  Posud se pramálo dočítám o iniciativách ve prospěch legalizace vztahů zoofilních.

-      -       -

Časem jsem nahlédl do všech padesáti států s příležitostí posoudit, porovnávat přemnohé plusy a minusy.  Případný zájemce o transatlantický přesun zřejmě započne s prioritou existenčního rozhlédnutí, zakotvení.  Čili rozhlédnout se po tamějším příbuzenstvu,  pokud  ovšem existuje, po kamarádech nebo aspoň trošku známých, aby radu či varování poskytly. V dřívějších generacích, takovou adresou bývalo zejména Chicago, nyní spíš Kalifornie, přibývá Florida, snad víc než New York. Rozhodování:

Prázdnota versus mraveniště.

Neřestná Nevada - ctnostný Utah, takoví to sousedi.

Poušť (Arizona, New Mexico....)  -  vlhké polotropy (Florida, Lousiana......)

Přírodní živly: HURIKÁNY, sezonně nejvíc běsnící na Floridě, TORNÁDA, zasahující zejména končiny od Texasu, Oklahomy, směr Kansas, Missouri, Illinois, Nebraska...., ZEMĚTŘESENÍ, což je zejména specialita Kalifornie, která se zdá být tím nejsilnějším magnetem českých zájemců.

Tento rok 2015 Děda MRÁZ důkladně postihl aspoň polovinu tohoto kontinentu, je tu hanebněji než na Aljašce za polárním kruhem. Což postihuje stát New York - moji adresu. Z okna svého sněhem zasypaného domečku jsem fotografoval víc než metr dlouhé rampouchy, abych je k politování rozeslal přátelům do rodné země, což se mi ale nepovedlo, poněvadž jsem technické nemehlo, nic takého neumím.

Hodně takových schopností měl a stále má našinec z poinvazní posrpnové vlny:

z ničeho bez peněz započal někdy tady blízko s výrobou turniketů, ale odstěhoval se do Severní Karoliny, ze sympatie k tamějšímu důkladně protikomunistickému senátorovi.

Seznámil jsem se s ním (našincem) na Floridě, kde má další sídlo, pravidelně navštěvované vlastním letadlem.

-      -       -

Nakonec si nechávám ještě jedno kritérium, jímž jsou DANĚ, pro leckoho ten nejdůležitější důvod, kde se usídlit, kam se přestěhovat.  Však posuďte:  My tu žijeme ve federaci, takže se stáváme dvojími daňovými plátci: federálními a státními.  Platit do Washingtonu a v mém případě též do Albany (hlavní město New Yorku).

Jenže stav věcí se v těchto USA přetvořil či zpotvořil do stavu, že jen polovina obyvatelstva daně platí, kdežto druhá polovina jen inkasuje. To se vztahuje i na oněch odhadovaných dvanáct či kolik milionů ilegálních vetřelců, které ultrapokrokový prezident dokonce natolik zvýhodňuje, že přemnoho z nich  - místo aby daně platili, oni dostávají refundaci, federál platí jim.. Takže tady vlastně došlo k vybudování komunismu, od něhož my jsme kdysi prchali.

Čímž podivné disharmonie nekončí, neboť daňová povinnost vůči jednotlivým státům se liší, v mnohých případech tuze značně: Napřed vyjmenuji státy, jejichž rezidenti neplatí NIC: těch je momentálně sedm, a sice v abecedním pořadí Aljaška (tam dokonce stát každému obyvateli peníze posílá z fondu ropného), Florida, Nevada, South Carolina, Texas, Washington, Wyoming.

Na googlu jsem se chtěl seznámit s procenty, postihujícími jednotlivé státy a každý zdroj mi uváděl jiné cifry. v New Yorku 6.85% z ročního příjmu nad $205.850, kdežto jiný zdroj uvádí 20%. Tak či onak by to byl podstatný rozdíl od mé sousední Pennsylvánie, kde to je pouhých 3.07%. Kalifornie rovněž značně účtuje a nelze se jí divit. Však tam se hrne nejvíc ilegálů, o něž musí být vzorně pečováno. Jak by asi vypadalo takové přizpůsobení v českých podmínkách?  Praha platit hodně, Prunéřov nic.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012