Dopis vládě

3 2015 Ostatní česky

Moji milí, už jsem to nemohla vydržet a tak Vám posílám na vědomí, co jsem napsala dneska ( i za Vás mladé ) vládě této republiky. Komu: Vláda České republiky  <mailto:posta@vlada.cz> mailto:posta@vlada.cz Datum: 9. 1. 2015 10:51:29 Předmět: PROTEST PROTI PŘIJETÍ MUSLIMŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY  Vážená vládo, jsem zásadně proti tomu, aby se Česká republika stala útočištěm jakýchkoliv muslimů, byť by pod značkou uprchlíků před násilím v Sýrii a jiných muslimských států. Naše země nikdy nikde žádné násilí nepáchala a proto nemůžeme a nechceme nést důsledky válečné a destabilizující politiky USA a Evropské unie nejen na St ředním východě, Africe a jinde. Ať se uprchlíci ze Sýrie a jiných států obrátí o pomoc do bohatých " naftařských " států se stejným náboženským cítěním a ne k nám !!!! Nechci ve své zemi islám a islamisty v žádné formě. Sami víte a vidíte, že se nikdy tyto dvě kultury ( křesťanská a muslimská ) nemohou v jedné oblasti dlouhodobě snést právě z důvodu, že muslimové nejsou ochotni se přizpůsobit evropským normám života a demokratickým principům. Nemůžete a nesmíte bez souhlasu občanů této republiky a svých voličů rozhodovat o něčem, co v průběhu deseti až dvaceti let způsobí obrovské problémy našim dětem a vnukům právě z důvodu, že muslimové jsou nesmiřitelní vůči bezvěrcům nebo jinověrcům. Neříkejte, že se jed ná o 70 rodin s dětmi, je to lež a sami to víte. Jde o začátek " salámové " politiky, česky - podej prst, utrhnou ti celou ruku i s kusem těla ! Jedná se o Evropou nařízených 30 tisíc uprchlíků, kterénaší republice dala jakýmsi alikvótním " příkazem ". Neobelhávejte nás a řiďte se především názorem lidí v této zemi, kteří prorůstání multikulturních skupin do naší společnosti nechtějí. Sami máme obrovské problémy s cikánskou populací, která po staletích v této zemi ( po příchodu z Indie ) nebyla schopna se do naší společnosti bezproblémově vžít ( až na výjimky ) a nezpůsobujte na&scaron ;í zemi další nezvratné problémy. Pokud schválíte postupné vnikání muslimských uprchlíků do naší země, nepochybně se připojím ke všem aktivitám, které budou protestovat a Vás za Vaše nezvratné a nezodpovědné postoje postupně soudit. Nikdo z Vás nedostal ve volbách mandát činit rozhodnutí, která negativně a až tragicky ovlivní tuto zem na staletí - na věky - dopředu. Nejsem proti solidárnímu přispění těm, kdo trpí, ale ZÁSADNĚ PROTESTUJI PROTI IMIGRAČNÍM TRENDŮM Z MUSLIMSKÝCH ZE MÍ. ŽÁDÁM VAŠI ODPOVĚĎ na moji e-mailovou nebo poštovní adresu. Je mi 64 let, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, aby se moje děti a vnoučata měla lépe. Nechci a nebudu v žádném případě tolerovat, aby se tato zem stala útočištěm těch, kteří pokojné obyvatele za jejich vlídnost podřezávají a střílejí - viz Francie a další státy, v nichž tato komunita ve druhé, či třetí nespokojené generaci žije. Ať zůstanou ve své zemi a tam si udělají pořádek!   Milá vládo, nelezte Americe a Evopské unii do zadní části těla jménem Brusel. Tam jsou jen úředníci, kteří za nic a nikdy již zodpovědní nebudou, ale Vy ano !  Vzhledem k vývoji, který může nepochybně Vaším špatným rozhodnutím nastat, mohl by Vás tento národ jednou navěky proklínat!

S pozdravem Karla Řezáčová, České Budějovice

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012