V Chorvatsku o češtině

-jn- 3 2015 Naši ve světě česky

Mezinárodní sympozium o českém jazyce, které předloni v květnu uspořádal poprvé Svaz Čechů v Chorvatsku, a které mělo hlavně upozornit zdejší krajany na nutnost pečovat o jazyk předků, mělo mezi českou menšinou příznivý ohlas. Takže loni se uskutečnil v Daruvaru (viz foto) – tradičním centru české menšiny – další ročník. Trojice českých účastníků (z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykovy univerzity v Brně a z pražské Univerzity Karlovy) – se zabývala ve svých referátech problematikou českého jazyka spíše obecně, zatímco domácí odborníci se zaměřili podrobněji zejména na současnou podobu češtiny užívané mezi krajany. Všichni účastníci se shodli na tom, že i v zemi, kterou si našinci spojují především s turistikou a rekreací u moře, si čeština zasluhuje, aby její čistotě byla věnována soustavná pozornost. O sympoziu informovala v čísle 32 letošního Přehledu kulturních a historických otázek literárních a školních Jednota Daruvar. Tento přehled vychází v nákladu 1500 výtisků.

-jn-

 

(pozn. redakce: letošní ročník se koná 22. května)

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012