Je suis Charlie - každý si láme hlavu

-red- 12 2014 Aktuality česky

Je suis Charlie  - každý si láme hlavu

(na fotu autor)

 

Nechci opakovat to, co bylo a stále je vyslovováno v mediích, na shromážděních, v prohlášeních. Chci se pozastavit nad dvěma rozdílnými přístupy k této tragédii, která postihla nejen Francii, ale celý svět. Jeden přístup je, zcela pochopitelně, ten emotivní, který je ale současně podložen současnými i historickými fakty, která dokládají nebezpečí vycházející z islámu a která v řadě případů dokazují, že s muslimy se nedá mluvit, že jsou nenávistní vůči „nevěřícím“, citují se štvavé pasáže z Koránu atd.. Jistě poučné, důležité uvědomovat si rizika, která z těchto skutečností vyplývají, a toto vědomí vede nutně k otázce „Co s tím?“. Jeden český autor, který v dlouhém pojednání přináší hodně zajímavých informací týkajících se vývoje a současnosti islámu, v závěru své stati ve svém rozhořčení obviňuje  evropskou politiku z nicnedělání a její představitele podezírá, že jsou ignoranti ba dokonce hlupáci.

Představa, že když nebudeme muslimy dráždit, že nás pak nebudou napadat a nechají na pokoji, je zcela naivní, a vychází z neznalosti Koránu a islámských představ vůbec, píše v rozsáhlém textu pro ECHO24.cz František Krincvaj. A uzavírá:

Pokud si některý z dnešních politiků myslí, že problém lze vyřešit smírčím jednáním s hlavními představiteli Islámského státu nebo s jinými radikálními islamisty, pak se jedná buď o hloupého politika nebo ignoranta či neznalce islámu. Ustupovat tomuto zlu, by bylo stejnou chybou, jaká se svého času stala při nástupu Hitlera k moci, který chtěl rovněž vytvořit celosvětové panství, pod hlavičkou Třetí říše.

Jen hlupáci opakují stejnou chybu dvakrát. Bohužel, stávající kroky představitelů EU vůči islamistům v Evropě neskýtají v tomto směru žádné záruky. Doufejme, že se tito dobře placení politici probudí a začnou konat dříve než bude pozdě. Islamisté, na rozdíl od našich politiků nečekají, ale konají !!! Mix zcela odlišných žebříčků životních hodnot nevytvořil a nikdy ani nevytvoří stabilní státní útvar. Muslimové to již dávno pochopili a proto svoji mocenskou vizi, v duchu Koránu, jasně zakotvili v islámském náboženství a jeho teologických výkladech. Evropo, prober se! Jinak, nechť Alláh je k nám milosrdný, protože muslimové tací nebudou.

 

Aby se ti (EU) dobře placení politici nechovali jako hlupáci, měli by doplnit zřejmě nedostatečnou pozornost bezpečnostních orgánů a předem zneškodnit možné pachatele osvědčenými prostředky.  Asi by se mělo zase zavést kádrování. Jistě by se v řadě zemí našli zkušení instruktoři, kteří by vychovali schopný dorost, který by se svou úrovní přinejmenším přiblížil dovednosti svých učitelů, kteří se tak osvědčili v dobách po Vítězném Únoru.  Při těch téměř třiceti milionech podezřelých by toto opatření poskytlo pracovní příležitosti statisícům spolehlivých, samozřejmě také předem prošetřeným kádrovákům. Ukládat kádrové materiály elektronicky by umožnilo rozšířit pole působnosti těchto opatření na veškeré obyvatelstvo. Ale začít by se mohlo skromně, aspoň tak, aby se dal uskutečnit návrh pana prezidenta Zemana:

 

"Každý má žít ve své původní zemi. Něco jiného je cestovat a poznávat jiné kultury a něco jiného ve své původní vlasti pro její prospěch pracovat. Myslím, že tito lidé by měli žít ve svých zemích, tam praktikovat svoje náboženství a nepokoušet se narušovat normální život v zemích, které mají jinou kulturu," řekl v rozhovoru pro Deník prezident Miloš Zeman.

 

"Chápu to správně, že byste vybídl představitele Francie a dalších evropských zemí, aby tuto dejme tomu třetí přistěhovaleckou generaci deportovali do jejich původních vlastí?" položila redaktorka Deníku doplňující dotaz. Zeman odvětil: "Řekl bych jim: Pokud nedokážete přijmout pravidla hostitelské země a vraždění novinářů rozhodně není přijímání pravidel, vraťte se domů do své původní vlasti."

 

Už Jan Neruda si položil otázku „kam s ním“. „Kam s nima“ bychom se museli ptát, kdyby si ti neprokádrovaní příslušníci třetí přistěhovatelské generace nebyli jisti, kde se jejich domov v původní vlasti nachází. V minulosti byla pro tyto účely zemí neomezených možností širaká straná sibírskaja, kam bylo možno kohokoliv syláť.  Neházejme předčasně flintu do žita. Třeba by se dalo něco vyjednat: Muhamed Abbas, ředitel Muslimské unie v ČR říká, že za vším, co se předhazuje islamistům, se skrývá spiklenectví Západu.

Could it be, že s úspěchem absolvoval výuku u Vladimíra Vladimíroviče Putina? Tato známost by nebyla k zahození, Jalta, která se už v minulosti při jednáních osvědčila, je opět k dispozici.

 

Reakce muslimů i jejich organizací v Rakousku se od té M. Abbase značně liší. Ale ani místní politici si tak jako ti v Bruselu nelámají hlavu tím, kam by odsunuli těch několik set tisíc rakouských implicitně podezřelých muslimů, o kterých nikdo nemůže vědět, jestli jim někdy „neprdne v bedně“. Ti se sice veřejně od islamistů distancují, ale velkou většinou stereotypně opakují, že ty zločiny nemají s jejich náboženstvím nic společného, protože islám znamená mírumilovnost (i někteří křeťanští ďauři se mě snažili přesvědčit, že tomu tak je, a ta agresivní místa např. v suře 8 nebo 47, kde se přikazuje nevěřící trestat ranou do zátylku a podobné další hrubosti, vznikla nesprávným překladem z arabštiny. Když holt chybí samohlásky, mohou při doplňovačce nastat chyby. Co byste dali v češtině např. mezi souhlásky p a d. Snad á, či o nebo r?)  Vídeňský deník „Die Presse“ otiskl minulou neděli stanoviska třiceti dvou muslimů. žen a mužů, lékařů, podnikatelů, studentů,...,kteří až na jednoho, se ve shora uvedeném smyslu vyjádřili. Ten jeden, „Religionspaedagoge“ Mouhanad Khorchide, pravil, že ta omluvná tvrzení, že ty pařížské vraždy nemají s islámem nic společného, „jim“ muslimům nepomohou. Ti extremisté se odvolávají jednoznačně na Korán, který obsahuje pasáže, jež se dají zneužít. Islámská teologie se musí s místy, které se zmiňují o násilí zabývat a uvést je do historické souvislosti tak, aby extremisty zbavila jejich argumentace. První vlaštovka? Dají se zdůraznit části Koránu jako např. smířlivá sura 109 a ty nenávistné potlačit? Má ten pán toto na mysli?  Naději vzbuzuje i to, že i šéfredaktorovi oněch novin stanovisko tohoto pedagoga  stálo za nadějeplnou zmínku v úvodníku na titulní stránce. Doufejme, že ten kriticky myslící mistr nevzplane coby kacíř na hranici na břehu Eufratu či Tigridu.  Konečně, islám je svým vznikem oproti křesťanství 600 let pozadu.

 

To, že německy mluvící veřejnost je ve svém odsuzování islamistických zločinů zdrženlivější než , jak se mi zdá, ta česká, je možná dáno tím, že vzhledem k nacistickým zkušenostem se ti jedni cítí jako původci a ti druzí jako oběti rasistického zla. Proto se protestuje proti Pegidě v Drážďanech a v Rakousku panuje skepse vůči  „Svobodným“ , i když se tito někdy tváří jinak. Příslovečné bylo vysvětlení jedné postarší Vídeňačky v dokumentaci Oesterreich II z poválečné doby, kdy východní část Rakouska byla obsazena Rudou armádou a obyvatelstvo bylo vystaveno značnému tlaku ze strany komunistů, proč Komunistická strana přesto zcela propadla při prvních parlamentních volbách: „Sedm let jedné (nacistické) diktatury stačilo, přece ji nenahradíme druhou“. A i v samotné Francii si dávají pozor na nacionálně zaměřená hnutí – viz Le Front National. Ty asi dlouhodobá demokratická zkušenost naučila, že ostrá a často neuvážená slova nepřispívají k řešení problémů, ale napomáhají extremistické politice i evropské provenience, založené na odpovídajících ideologiích zprava i zleva.  Osvětim a Jáchymov zůstávají v paměti.

Jistě můžeme diskutovat, kdo ten příliv muslimských cizáků zavinil. Chamtiví kapitalisté, kteří chtěli levnou pracovní sílu nebo naivní lidumilové, kteří tonoucí uprchlíky vylovují z mořských vln, evropští kolonialisté a misionáři minulých staletí či prostoduší, moderní rozsévači demokracie ve válce v Iráku nebo za Arabského jara nebo atd., atd...

Myslím ale, že to řešení nespočívá v rozpoutání nenávisti a války mezi jednou a půl miliardou muslimů a dvěma miliardami křesťanů. Nežijeme „v bezpečí“ v kleci jako dříve a v dnešním globalizovaném světě by tu řežbu přežili tak nanejvýš prvoci. Jak to řekl rakousko-britský filozof Karl Popper: „Život sestává z řešení problémů“. Doufejme, že se k řešení našeho aktuálního životního problému krůček po krůčku dohrabeme.

Tomislav Vašíček - Gablitz u Vídně, Rakousko

Foto Martina Fialková - z natáčení dokumentu České kořeny ve Vídni

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012