Betlémské světlo

Lada Topinková 12 2014 Ostatní česky

Betlémské světlo – novodobá vánoční tradice

Letošní rok to bude již po 25., co Betlémské světlo bude rozvezeno po České republice.

V roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu v Linci přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. A našli inspiraci v italské Florencii.

Na konci 11. století  byla vypravena jedna z tzv. křižáckých válek k osvobození Betléma a Jerusaléma. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

Jak ale Světlo dopravit?  Za pomoci sponzorů bylo světlo jedním dítětem a malým televizním štábem dopraveno zdarma a včas z Betléma do Lince, kde bylo slavnostně rozdáváno. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit po Evropě.

Ve Vídni se vždy v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží již tradičně skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“.

Ve třetí adventní sobotě je Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců, při různých místních akcích a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

(a prosím, držte mi na Štědrý den palce, aby mi svíčka po cestě domů nezhasla, jako předloni)

Lada Topinková

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012