CHRAŇME SI PŘÁTELSTVÍ

12 2014 Ostatní česky

 

POHLEDY

Josefa Poláčka

Nositele „ŘÁDU BÍLÉ OPICE“

Člena České unie karikaturistů

 

 

CHRAŇME SI PŘÁTELSTVÍ

Existují přátelství mezi lidmi, aniž by musela být dokazována uzavřenými dohodami nebo smlouvami. Písemné pakty často se dají všelijak vykládat i obcházet. Takové jsou k ničemu. Způsobují jen napětí, nedůvěru, podezírání.

Existují přátelství mezi lidmi, aniž by se vzájemně osobně znali. Tato přátelství jsou souzněním srdcí a na taková nemá vliv čas ani vzdálenost. V takovém jsou slova chápána ještě dřív, než byla vyslovena. Na slovo opravdového přítele je větší spolehnutí, než na pěkné řeči té či oné komplikované velké osobnosti. Veliké věci nejsou umnějšími, než věci jednoduché, prostě obyčejné. Tak jako přírodou nejsou vypěstované zlaté orchideje nebo růže stolisté ve sklenících, ale obyčejné pampelišky, pomněnky, kopretiny nebo heřmánek, které dovedou člověka osvěžit na duši.

Kdo nedovede procítit opravdové přátelství, takový člověk nemůže mít smysl pro krásu nebo hezké city. Kdo rozdává krásu, musí být sám krásný, musí mít vkus a vztah k umění. Každé dobré umění obohacuje člověka ušlechtilými city. Krása nezraňuje, neubližuje.

Přátelství je jedna z mála oblastí, kde vládne spravedlnost. Buď jsi dobrým, nebo špatným přítelem. V Přátelském vztahu není místa pro přetvářku, protože za takovou se vždycky skrývá něco nečistého, nedobrého. Hodnotu přátelství oceňuje nejpřísnější soudce. Je jím Čas. Přátelství je opravdu záležitostí srdce a trvá podle toho, jak si ho člověk cení. Slovy se nedá vyjádřit, co všechno přátelství poskytuje. Napomáhá i překonávat zlé časy a životní problémy. Chraňme si dobré přátelství, važme si přátel! Chceme-li je mít, nepovyšujme se nad ně, ale dovolme jim vyniknout nad námi. Neztratíme je.

 

Josef Poláček

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012