Koncert pro republiku

9 2014 Aktuality česky

Státní svátek 28. října je již tradičním termínem mimořádného Koncertu pro republiku, pořádaného Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy a Obecním domem. Ten je historickým místem, kde byla samostatnost nového státu vyhlášena a kde bylo v prvopočátku hlavní centrum její státní moci. Nyní je již dlouhou dobu sídlem právě Pražských symfoniků.

 

Už 6. ledna 1918 v Obecním domě čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ, dne 13. dubna na shromáždění ve Smetanově síni pak svoji podporu požadavku samostatného státu vyjádřili Národní přísahou představitelé českého veřejného života v čele s Aloisem Jiráskem. Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru (Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár) z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.

 

I letos se bude konat Koncert pro republiku 28. října v 17 hodin ve Smetanově síni. Tradiční je také jeho program, cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Orchestr vystoupí pod taktovkou mladého českého dirigenta Jana Kučery.

 

V den 96. výročí vzniku republiky zpřístupňuje Obecní dům svoje reprezentační prostory široké veřejnosti. Prohlídková trasa povede reprezentačními sály 1. patra - Smetanovou síní, Slováckým salonkem, Salonkem Boženy Němcové, Orientálním salonkem, Grégrovým sálem a Palackého sálem do Primátorského sálu, jehož umělecká výzdoba je ceněným kompaktním dílem světoznámého Alfonse Muchy. K dalším umělcům, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, patří malíři Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák, Ladislav Šaloun. Budova sama je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

 

KONCERT PRO REPUBLIKU

 

28. 10. 2014 17,00 Smetanova síň Obecního domu

/27. 10. 2014 10,00 veřejná generální zkouška/

 

BEDŘICH SMETANA: Má vlast

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jan Kučera | dirigent

 

Slovo dramaturga FOK Martina Rudovského:

Každý český orchestr musí hrát Mou vlast. Vždyť je to také jeho vlast, resp. naše vlast. V případě FOKu se tak poprvé stalo pár let po založení, a to 19. listopadu 1939. Na dirigentském stupínku stál Otakar Jeremiáš. Jak samozřejmé se nám dnes zdá provedení Mé vlasti a jak nesamozřejmé bylo za Protektorátu Čechy a Morava! Koncert pro Republiku je již tradicí a je věnován všem, kdo se o Republiku zasloužili…

 

Foto: Smetanova síň v Obecním domě

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012