Ana Mendieta

Olga Szymanská 10 2014 Kultura česky

Stopy / Traces

 

Sochami, objekty, fotografiemi, kresbami, zápisky, deníky, filmy, diapozitivy s jedinečným přístupem tvůrkyně představuje Galerie Rudolfinum poprvé výjimečnou americkou umělkyni minulého století Anu Mendietu. A to její výstavou Traces/stopy.

 

USA

Narodila se roku 1948 na Kubě. Kvůli revoluční činnosti otce se ocitla ve dvanácti letech v USA: nejdříve na Floridě, odkud byla poslána do pěstounské péče do Iowy.

Životní a tvůrčí dráha Any Mendiety byla velmi plodná: již jako studentka na University of Iowa vytvořila velmi působivý soubor prací – v interakci mezi performativními rituály a sochařstvím. Z té doby pocházejí i motivy, odrážející se v celé její pozdější tvorbě. K jejich výtvarnému vyjádření užila například krev (volskou), peří, oheň, zemi (hlínu), vlastní tělo. Podněty a inspiraci nacházela v rituálech především afro-kubánské a katolické tradice, z archetypu bohyně. Tím vznikala její zcela ojedinělá a výjimečná díla.

 

Kuba

V působivých stopách vlastního těla – z květin, větví, stromoví, bahna, kamenů, písku, střelného prachu, ohně hledala vlastní kořeny a identitu. Křehká díla, vyšlá z katarze, nesou silnou touhu po spojení se zemí i mýtický vztah k přírodě, ale i stopy traumatu a bolesti z vykořenění z rodné země. Ana od roku 1981 Kubu v průběhu dvou let navštívila osmkrát, ale z pocitu, že ve své vlasti není vítána a jako umělkyně neznámá, se rozhodla již na ostrov nejet. Trvale žila v USA. Poté, co roku 1985 zemřela, bylo dílo vystavováno v New Yorku, Washingtonu, D.C., v Evropě v Barceloně, Turíně, Londýně,  Salzburgu a jinde. Mendieta patřila vždy k umělkyním, jejichž dílo nikdy nezapadlo do konvenčních výstav i sběratelství.

 

Praha

Výstava v pražské Galerii Rudolfinum ukazuje její uměleckou dráhu ve všech etapách. Představuje Anu Mendietu jako osobnost současného umění s odkazem na velkého tvůrčího ducha, zároveň předkládá její výtvarný odkaz dnešní generaci tvůrců. Jádro expozice tvoří dvě výstavy, konané ještě za života umělkyně: klíčový je zde soubor prací s názvem Siluetas. Rozsáhlý a fascinující archivní materiál ukazuje v novém světle způsob práce Mendiety i dokumentační ráz její tvorby. Výstava nesleduje autorčinu tvorbu pouze chronologicky, ale nabízí pohled na dílo také skrze dobu, v níž žila, zaktualizovanou navíc pro naše století. A zdůrazňujesílu její ženské imaginace i její kritický pohled a postoj k feminismu, její význam pro land art.

 

K výstavě Ana Mendieta: Traces / Stopy (do 4. ledna 2015) vychází katalog s eseji Julie Bryan-Wilson, Adriana Heathfielda a Stephanie Rosenthal. S bohatě ilustrovanou antologií dosud nepublikovaného materiálu, a to včetně deníků a osobní korespondence Any Mendiety.

Výstavu provázejí doprovodné programy, jakými jsou přednášky, komentované prohlídky výstavy i projekce filmu Santería v kině Světozor.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012