Sla-bi-kář Pří-ro-dy

Olga Szymanská 10 2014 Kultura česky

Karla Valtera

 

Výstava obrazů, kreseb a grafiky malíře, fotografa, pedagoga Karla Valtera - k jeho letošnímu výročí narození i úmrtí - je vzrušujícím dramatickým dialogem mezi autorem a přírodou.

 

Pedagog

Karel Valter, narozen 1909 v rodině hostinského na předměstí Českých Budějovic, měl velké hudební nadání: hrával na varhany v místním kostele sv. Jana Nepomuckého. Láska k hudbě ho neopustila po celý život. Studoval kreslení a matematiku na zdejším Učitelském ústavu (1924-1928) a na Vysoké škole pedagogické v Praze čtyři semestry. Kantorskou dráhu začal roku na škole v Českých Velenicích. Po událostech roku 1938 musel z Němci obsazeného pohraničí přejít do školy v Mladé Vožici, od roku 1940 učil v Táboře. Po třech letech byl za spolupráci s odbojem zatčen a uvězněn v Táboře, poté v Kladně. Pak internován do konce války v koncentračních táborech Terezín a Buchenwald. Po návratu domů v květnu 1945 vyučoval na táborských školách a dvanáct let působil jako pedagog v Lidové školy umění.

 

Umělec

V Českých Velenicích se Valter setkal s J. Bartuškou. Ten ho přivedl do avantgardní jihočeské umělecké skupiny Linie: navazovala na český poetismus i některé podněty surrealismu. Záhy veřejnost upoutal uměleckou nekonvenčností děl. Stal se členem Linie, přispíval k činnosti této skupiny jako malíř, grafik, tvůrce koláží a fotograf. V roce 1939 byl přijat do Sdružení jihočeských výtvarníků. Rozpad skupiny Linie, okupace ČSR a vězení Valtrův vzestup v malbě přerušilo. Po návratu na konci války se vrátil k malování, především přírody a krajiny. Prosadil se velmi originálním viděním světa ve výtvarném projevu. Názorové střety s funkcionáři i angažovanými umělci SČVU, jehož byl členem, přispěly k nepřijetí umělcových prací pro výstavy a způsobily mu vážné zdravotní problémy, které omezily jeho tvorbu. Zemřel roku 2006 v Táboře.

 

Ocenění

Karel Valter tvořil do svého vysokého věku. Současná odborná kritika hodnotí jeho práce z předválečného období hodnotí jako nezastupitelné v českém umění: konstruktivní skladbou, vizuální poezií a surrealistickou imaginací. Valterovým přínosem v poválečných dílech je velmi osobitá krajinomalba. Obrazy, s obsahem složitých představ, jsou velmi působivé jasností každé výpovědi, a to v důsledných kontrastech barev. Jejich dramatický účinek je dosažen převrácením navyklého řádu. Počátkem šedesátých let autor vytvořil první tempery, hluboce působivé kresby a grafiky. Těžištěm vyjádření však zůstala olejomalba. Valter je autorem ilustrací dvanácti knih, držitelem cen a uznání. Díly je zastoupen v Národní galerii v Praze, Brně, Pardubicích a Hluboké nad Vltavou, taktéž v zahraničí. Čestným občanem Tábora.

 

Prezentace

Karel Valter měl od roku 1931 desítky samostatných a půldruhé stovky společných výstav. V roce 1992 vystavoval v Linci a v Paříži. V expozicích v Českém Krumlově a Karlových Varech měl více než dvěstě děl - obě výstavy pro velký úspěch prodlouženy. Poslední výstavy za svého měl nestor v v Praze a v Plzni. U příležitosti 100. výročí narození umělce proběhla roku 2008 v Táboře výstava obrazů, tisků a papírotisků - z období od šedesátých let minulého století do konce života, za rok nato prezentovány grafika a kresby K.Valtera také v Táboře.

Kolekce obrazů, kreseb a grafick ( z let 1965-1994) Karla Valtera v Galerii  Moderna - do 19. 10. 2014 potvrzuje, že pro autora je vnímání vnější krajiny prostředkem k vyjádření silného vnitřního výrazu v symbolech a sugestivních tvarech. Že plným právem patří mezi nestory české výtvarné scény druhé poloviny 20. století.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012