Frýdova Císařovna

9 2014 Dějiny česky

Román Císařovna španělsky v překladu krajanky Glorie Cejky (Čejkové)

 

Přestože Norbert Frýd patřil mezi politicky vyhrocené komunistické spisovatele, postupem doby v jeho literární tvorbě těchto názorů ubývalo a na sklonku svého života napsal dílo, které bylo tak trochu únikové. Na základě svých mexických zkušeností, kde žil nějaký čas jako kulturní atašé československého velvyslanectví, přistoupil k sepsání historického románu pod názvem Císařovna. Byl mimořádně úspěšný a doznal pěti vydání.

Na základě historické literatury a pramenů zachycuje román osudy Charloty Marie Amélie, manželky rakouského arcivévody Maxmiliána.  Když byl Maxmilián na popud Napoleona III. jmenován r. 1864 mexickým císařem, stala se nečekaně císařovnou mexickou. Čekaly ji ale obtížné doby, kdy Charlota v době nepříznivého vojenského obratu v dramatu mexického císařství odjela vyjednávat za svého muže, který se nemohl vzdálit, do Paříže a do Říma; její manžel mezitím podlehl hlavě republikánů Juárezovi a následně, r. 1867, byl bez milosti zastřelen. Román má ještě řadu dalších historických postav, o nichž sám autor prohlásil, že se snažil vyhnout dobrodružným hypotézám.

Ne zcela dávno byla Frýdova kniha prezentována na 26. knižním veletrhu, pořádaném Autonomní univerzitou státu Hidalgo nedaleko hlavního města Mexika. Překlad této knihy do španělštiny pořídila paní Gloria Cejka pod názvem La emperatriz Carlota de México. Vydavatelem byl Kulturní ústav státu Morelos (Instituto de Cultura de Morelos). V době Pražského jara žila paní Gloria Cejka v Praze, ale po okupaci sovětskou armádou se vrátila do rodného Mexika, kde pokračovala v roli překladatelky. Norbert Frýd se tak vrací symbolicky do země, kterou měl rád a z níž čerpal řadu námětů pro svou literární tvorbu.

Pavel Štěpánek

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012