Bronislava Volková: Koláže

-red- 9 2014 Kultura česky

Knihkupectví Academia

1.10. - 31.10. 2014

Vernisáž  1. 10. v 17.30

Bronislava Volková je známá v Čechách především jako básnířka. Její nejnovější publikací zde jsou sebrané básně z deseti sbírek, jež vyšly pod titulem Vzpomínky moře u Pavla Mervarta v r. 2011. Zde se v Čechách poprvé představila publikačně i jako kolážistka. Své koláže však v Čechách nevystavuje poprvé.


Měla samostatné výstavy v Národní knihovně, na zámku v Poděbradech, v knihkupectví Gregora Samsy (2001), v Neoluxoru (2006) a soubornou retrospektviní výstavu v Libri Prohibiti (2012). Od r. 2006 zde často promítá své koláže rovněž při čteních poezie. Své koláže vystavuje a promítá nejčastěji v Bloomingtonu ve státě Indiana, kde působí na Indiana University jako profesorka slavistiky. Koláže používá rovněž k ilustracím bibliofilních vydání své poezie v Explorer Editions a k vytváření multimediálních představení poezie.

Bronislava Voková je exulantkou, jež žije mezi Spojenými státy a Čechami. Po svém odchodu z Čech v r. 1974 vyučovala na univerzitách v Kolýně nad Rýnem, Marburku, Harvardu, University of Viginia a Indiana University. Publikovala rozsáhle v oboru lingvistické a literární sémiotiky, je autorkou mnoha dvojjazyčných sbirek poezie a spoluautorkou velké antologie české poezie 20. století Po hřbetě ďábla/Up the Devil’s Back, která vyšla v nakladateltsví Slavica Publishers 2008 v Bloomingtonu, Indiana. Tvorbou koláží se zabývá systematicky od roku 2000.

 

Bronislava Volková o své výtvarné práci říká: „Toto médium je pro mne zcela přirozeným doplňkem mé poezie. Koláž se snadno propůjčuje surealistickým a snovým vizím, tak charakteristickým pro mé básně. Proto mě inspiruje experimentování s kolážemi jak samostatně, tak v souvislosti s poezií. Pracuji postmodernistickým způsobem - komentuji jiné umělce, společenská a filozofická témata, stavím proti sobě společnost a přírodu, temné a jasné vize světa. Obzvlášť mě přitahuje vytváření imaginárních krajin a prostředí. Experimentuji s různými velikostmi, materiály, dimenzemi, barvami a tématy. Prolínání poezie a koláží mě vedlo rovněž k uplatnění mé výtvarné tvorby v knihách, které jsem psala během této doby, jako byly Proměny / Transformations, Vstup do světla / Entering Light, Ze tmy zrozená / Born out of Darkness a Pít budem ze studní lahodných … / And Drink We Will from Delectable Wells… Založila jsem nakladatelství Explorer Editions, abych mohla realizovat tuto svoji vizi ve formě bibliofilních vydání. Moje dvojjazyčná tvorba se takto rozšířila o tvorbu dvojmediální. Ráda rovněž spolupracuji s umělci jiných oborů a vytvářím multimediální představení poezie, výtvarného umění, hudby, tance i filmu. Některé koláže se vztahují ke specifickým pasážím mé poezie přímo, jiné se na básně váží volně. Obrácený postup, tj. odvozování básnického textu z výtvarného projevu je prozatím v mém díle vzácný, avšak mnohé koláže charakterizuje vzájemné prolínání obou médií.”

 

Další informace, ukázky koláží a knih lze najít na www.bronislavavolkova.com (Galerie knih a Galerie koláží).

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012