Oživená debata o Bílé Hoře

9 2014 Dějiny česky

 

V neděli 7. září 2014 bude v 18.00 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze zahájen kulturní a ekumenický projekt, který má oživit debatu o Bílé Hoře a jejím významu pro naše dějiny. Projekt zahrnuje uměleckou intervenci nad hrobem padlých v osudové bitvě roku 1620 a následný doprovodný program.

 

Ekumenické bohoslužbě, která začne v neděli 7. září 2014 v 18.00 hodin budou předsedat pražský senior Českobratrské církve evangelické Roman Mazur a biskup Václav Malý. Po bohoslužbě bude následovat v cca 18.45 hodin krátká vernisáž za účasti autorů, kterou zahájí kardinál Miloslav Vlk. Ten v roce 1999 společně s představiteli evangelických církví při pietním aktu právě na tomto místě uložil do země ostatky 42 mužů a 2 žen padlých v roce 1620.

 

Následovat bude bohatý doprovodný program s výmluvnou otázkou v podtitulu: „Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“. Bělohorský podzim 2014 vyvrcholí v den výročí bitvy 8. listopadu 2014 opět ekumenickou bohoslužbou, tentokráte za předsednictví Daniela Fajfra, předsedy Ekumenické rady církví v České republice a kardinála Dominika Duky OP, pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference.

 

Společný hrob padlých bělohorských vojáků se do budoucna může stát také místem připomínky těch, kdo umírají v bitvách, které lidstvo vede dnes, na Ukrajině, v Iráku, v Palestině. V roce 1999 zazněla z úst zástupců různých církví slova lítosti nad násilnou minulostí a slova touhy po vzájemném odpuštění. Jeden z účastníků pietního aktu tehdejší pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk mluvil o „evangelijní odpovědi“ na nelidskost minulých staletí.

 

Projekt Bílá hora 2014 pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy s podporou dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského. Záštitu převzali Daniel Herman, ministr kultury, Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Více na http://ctu-uk.cz.

 

Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012