Bohemia - láska nezná hranic

Venda Šebrlová 8 2014 Knihy česky

Jen dvakrát v životě jsem litovala, že neumím maďarsky. Poprvé, když jsem se štábem natáčela dokument o Maďarsku a rozuměla jsem jen psaným číslicím. Podruhé, když se mi dostala do rukou ročenka spolku přátel Čech nazvané Bohemia.

 

Bylo to v roce 1993, kdy se několik milovníků české kultury a vlastně celé naší země rozhodlo, že jako most spojí dvě země. „Svými skromnými prostředky bychom chtěli zkrátit vzdálenost mezi dvěma národy, mezi dvěma kulturami, mezi Prahou a Budapeští” připomínají na titulní stránce letošní ročenky.

 

Spolek tvoří na padesát lidí - a jen jediný z nich je Čech, oženěný s Maďarkou. Většinou jsou to starší lidé, někteří se naučili česky (což pro ně musela být stejná dřina, jako pro Slovany maďarština), Eva Molnárová i píše česky. A má pevná pouta i na Český dialog.

Duší spolku je čistokrevná Maďarka, která je přesvědčená, že v minulém životě byla Boženou Němcovou. Je pravda, že ji to táhne nejen do Čech, ale také na Slovensko, kam Bohemia pořádá cesty několikrát ročně. Časopis v maďarštině (a taky trochu v češtině), který spolek vydává, je dotován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Je opravdu plný zajímavostí, fotografií i kreseb a vůbec nevypadá jako nějaká spolková tiskovina. Vychází na krásném křídovém papíře a má výbornou grafickou úpravu.

Ten letošní ročník byl hodně poznamenán 100. narozeninami Bohumila Hrabala, ale je v něm i kousek Haškova Švejka... A co mne nadchlo je, že má podrobný kalendář politických i kulturních a sportovních událostí minulého období.

Přeji paní Evě Molnárové, té křehké něžné paní, aby měla ještě dlouhá léta hodně sil. Takovou ročenku jí mohou závidět i profesionálové nejen v Česku.

 

- Venda Šebrlová -

 

 

 


 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012