Rok české hudby finalizuje

8 2014 Kultura česky

Také ve 4. čtvrtletí najdeme výročí významných hudebních osobností: Patří k nim např. barokní skladatel Jan Dismas Zelenka (*16.10.1679),  který získává v posledním desetiletí výraznou pozornost zahraničních odborníků i publika, český skladatel zejména vokální a duchovní tvorby a také pedagog Josef Bohuslav Foerster (*30.12.1859), tzv. terezínští autoři židovského původu, kteří se hlásili k české kultuře – skladatel, klavírista, publicista a organizátor Karel Reiner (+17.10.1979), skladatelé Pavel Haas (+ 18.10.1944 v Osvětimi) a Hans Krása (+19.10.1944 v Osvětimi), z jehož díla se hraje především dětská opera Brundibár, premiérovaná v r. 1942 v ghettu Terzín. Ze skladatelů 20.století připomeňme ještě zejména výročí českého emigranta, skladatele Jana Nováka (+17.11.1984 v Neu Ulm) nebo ne dosud adekvátně doceněného skladatele a pedagoga Miloslava Kabeláče (+18.9.1979). Výročí si připomínají také soubory, a to Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (založen v září 1934) a PKF – Prague Philharmonia (založená v listopadu 1994 z iniciativy Jiřího Bělohlávka, současného šéfdirigenta České filharmonie a čestného presidenta Roku české hudby 2014).

 

V posledním čtvrtletí se v Praze odehraje řada dalších zajímavých akcí: Národní divadlo kromě řady repríz předchozích představení z díla B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka připravilo na říjen ve Stavovském divadle jednak obnovené představení v česko-francouzské koprodukci Olimpiade skladatele raného klasicismu Josefa Myslivečka (1737-1781), jednak premiéru málo hrané (naposled v úplnosti ve 30. letech)  romantické tzv. velké  opery Zdenka Fibicha (1850-1900) Pád Arkuna. 12. prosince pak zazní světová premiéra opery Aloise Háby na politicko-sociální téma sovětské kolektivizace Nová Země.

 

Z nové sezóny České filharmonie je významným příspěvkem k Roku české hudby hned Zahajovací koncert 2./3.10. se Sukovým Asraelem a Patnácti listy dle Durerovy Apokalypsy soudobého autora Luboše Fišera za řízení Jiřího Bělohlávka. Z celé řady dalších koncertů připomeňme ještě českou premiéru koncertního provedení komorní opery Bohuslava Martinů Čím lidé žijí (H 336) v Rudolfinu spolu s Dvořákovými Slovanskými tanci 17.12.v Rudolfinu. Diriguje Jiří Bělohlávek.

 

Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem se také stala rezidenčním orchestrem pražského festivalu Dvořákova Praha, který probíhá v Praze 8.-22.9. , především v Rudolfinu. Významnou řadu tvoří tzv. Dvořák Colletction I., v jejímž rámci budou postupně provedeny všechny Dvořákovy symfonie s lichými čísly a také instrumentální koncerty s mladými interprety (houslový koncert s Josefem Špačkem 8.9., klavírní s mladičkým Niu Niu 12.9.).

 

V listopadu upozorněme ještě na kratší, ale významný festival, jehož pořadatelem je Pražské jaro, a to Klavírní festival Rudolfa Firkušného, v jehož rámci 15.11. vystoupí také Berlínská filharmonie s šéfdirigentem a umělcem poskytující záštitu Roku české hudby Sirem Simonem Rattlem.

Ze zajímavých formátů upozorněme např. na vícegenerační taneční představení na Malostranském hřbitově na hudbu B. Martinů Kytice 14.-16.9. Malostranský hřbitov patří k památkově chráněným lokalitám Prahy, obvykle nedostupným.

 

Milovníci folklóru mohou navštívit koncert písničkáře Jaroslava Hutky, který v Českém muzeu hudby v Karmelitské 2.10. vystoupí s písněmi ze sbírky Františka Sušila (1804-1868). Sbírka obsahuje na 2 400 moravských lidových písní. Zájemci o dobrou dechovku mohou zase zavítat třeba na Vejvodovu Zbraslav, která proběhne 29.-28.9.  Ve Veletržním paláci v Praze také trvá do 2.11. zajímavá průřezová výstava Vivat Musica!

 

Oficiálním slavnostním ukončením Roku české hudby je Gala koncert Roku české hudby v O2 aréně 17.12. Vystoupí na něm s áriemi z českých oper Ramón Vargas, Eva Urbanová, Ana María Martínez a Adam Plachetka. V druhé polovině koncerty pak spojený orchestr z členů českých profesionálních orchestrů za řízení Jakuba Hrůši uvede 9. symfonii Antonína Dvořáka „Z Nového světa“.

Událostí  v posledním čtvrtletí roku je ovšem mnohem mnohem více a zájemci je mohou navštívit nejen v Praze, ale na mnoha místech v republice i v zahraničí.

Více na www.rokceskehudby.cz

Lenka Dohnalová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012