Výstava „Od Jahna k Tyršovi“ v Mnichově

8 2014 Dějiny

Dne 17. 7. 2014 proběhla v Českém centru v Mnichově vernisáž výstavy s názvem „Od Jahna k Tyršovi,“ kterou zde uspořádala sokolská jednota TV Sokol Mnichov.

 

Myšlenku uspořádat takovou výstavu jsem měl již dávno, inspirací byla moje menší sbírka sokolských materiálů, získaných za období mého působení ve funkci náčelníka a později starosty mnichovského Sokola. Když mě později oslovil můj nový soused v Jablonném v Podještědí, spisovatel Egon Wiener, a věnoval mi svou rozsáhlou sokolskou sbírku, kterou za svá léta sběratelství postupně nashromáždil, dozrála moje myšlenka a stala se skutečností.

Po dohodě s novým ředitelem Českého centra panem Ondřejem Černým a stanovení termínu vernisáže jsme začali na přípravě výstavy intenzivně pracovat. Nejdříve jsme vymysleli její motto, potom jsme začali třídit materiály, rozmýšlet formální rozvržení a grafickou úpravu. S přípravou výstavy bylo samozřejmě i hodně organizační práce a nezapomněli jsme ani na propagaci.

Posláním výstavy bylo přiblížení souvislostí mezi „otcem gymnastiky“ Friedrichem Ludwigem Jahnem, který založil cvičitelské hnutí v Německu v roce 1810, a Miroslavem Tyršem, spoluzakladatelem pražské organizace „Sokol“ v roce 1862. Podobnost nebyla opravdu náhodná, obě hnutí se kromě tělocvičných ambicí vyznačovala i snahou o probuzení národního povědomí a silného vlastenectví. Oba zakladatelé ani netušili, s jakou odezvou se tyto myšlenky setkají a že přežijí v obou národech až do současnosti.

Naše výstava se skládala především z nástěnných panelů, na kterých byly prostřednictvím dobových fotografií, různých pozvánek, tematických pohlednic a dopisnic, známek i razítek a dalších historicky cenných materiálů chronologicky prezentovány všechny sokolské slety v první polovině 20. století – počínaje IV. sletem v roce 1901 až po ten XI. v osudném roce 1948.

Zvláštní pozornost byla rovněž věnována vztahu a přístupu prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka k sokolům jako spoluzakladatelům „První republiky.“

Ve vysoké skleněné vitríně byly umístěny sletové odznaky, sletové průkazy, staré fotografie sokolských činovníků i různé sletové suvenýry, zatímco na volných stolech se nacházely různé dobové časopisy, tiskoviny a materiály, připomínající neopakovatelnou atmosféru sokolských sletů.

Z výstavy, která trvala v mnichovském Českém centru až do 5. 8. 2014, jsme měli dobrý pocit nejen my pořadatelé, ale byla velmi pozitivně hodnocena i všemi návštěvníky.

Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem jejím spolutvůrcům a organizátorům za velice pěknou reprezentaci naší sokolské organizace a Sokola jako takového.

Zdeněk Hanzl

starosta TV Sokol Mnichov

 

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012