Stavy mysli

HK 8 2014 Kultura česky

24. května 2014 byla v Jezuitské koleji v Kutné Hoře slavnostně zahájena nová stálá expozice GASK – Galerie Středočeského kraje.


Jak už samotný název nové expozice – „Stavy mysli / Za obrazem“ naznačuje, nová expozice není pojatá klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazeného podle časové posloupnosti je koncepční stavba expozice založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Návštěvníci nebudou chodit po sálech věnovaných kubismu či surrealismu, budou procházet napříč spektrem jednotlivých stavů lidské mysli.

 

V každé místnosti jsou dva vybrané okruhy – protichůdné či doplňující se – ke kterým se vystavená díla tematicky vztahují. Jedná se například o dvojice odvaha-strach, přátelství-samota, ironie-úcta, zranitelnost-vzdor, meditace-odcizení. Vznikne tím nejen symbolicky „nabitý“ prostor, ale i výmluvný dialog mezi dvěma vyhraněnými polohami duševního světa člověka.

 

Vedoucí kurátor Galerie GASK a autor expozice Richard Drury říká: „Chceme především, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co vyjadřuje „nadčasově aktuální“ roviny lidské existence. Mám za to, že umění nemá být prezentováno jako něco historicky uzavřené, ale jako živé svědectví schopné nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup nebo kulturní či národní odlišnosti. Proto konfrontujeme díla z různých historických období – chceme, aby lépe vynikalo jejich podstatné lidské sdělení, přesahující konkrétní dobu či styl. Klidně se tak může stát, že vedle díla moderního umění najdeme obraz barokní či dokonce renesanční.

Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvoříme „náladu“ jednotlivých prostorů krátkými citáty či aforismy, sloužícími jako textové pojednání daného tematického okruhu. Může se jednat o postřehy umělců, filosofů, spisovatelů, hudebníků, kohokoliv, který svou myšlenkou „trefí hřebík na hlavičku“. V části věnované „samotě“ můžeme například najít citát irsko-amerického dramatika Eugena O’Neilla „Život je pro každého člověka osamělou celou, jejíž zdi jsou zrcadly.“ Jde o to, že dialog mezi exponáty bude umocněný o další rozměr – o dialog mezi konceptuální (slovní) představou a představou vizuální. Slibujeme si od toho přístupu podnětné prostředí, kde návštěvník najde mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu „hotových“ tvrzení, ale hlavně ve smyslu otázek k zodpovězení.

 

Chceme začlenit díla z našich sbírek, pocházející z jiných zemí světa a tím začlenit české výtvarné hodnoty do širších mezinárodních souvislostí. Vedle Čapka, Filly, Šímy, Zrzavého, Toyen, Štyrského, Zoubka, Šimotové, Malicha, Sopka, Lamra, Rittsteina, Róny a Skály jr. tak bude zastoupen například francouzský umělec islandského původu Erró či anglický sochař irského původu John Gibbons. Takový ostatně je svět, ve kterém se všichni už pohybujeme!“

 

Návštěvníky čekají výrazná, originální i provokativní umělecká díla vybraná především z depozitáře GASK – Galerie Středočeského kraje. Tato díla budou zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a chodeb Jezuitské koleje, s nimiž budou rozmlouvat volně, přímo, zcela bez „kosmetické berličky“ obarvené výstavní paneláže. Diváci budou mít jedinečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě, výhledem z oken Jezuitské koleje, mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory.

-HK-


 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012