Pocta Michelangelovi

HK 8 2014 Kultura česky

 

Výstava ve Schwarzenberském paláci v Praze

2. patro – grafický kabinet

 

V letošním roce si připomínáme 450 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších světových umělců – Michelangela Buonarrotiho. Italský sochař, malíř, architekt a básník vytvořil dílo, které patří k vrcholům renesančního umění. Jeho originalita a hluboký psychologický obsah otevřely cestu manýrismu a modernímu umění. I dnes obdivujeme dokonalost jeho sochařského umu, bravuru a energii jeho kreseb, lehkost umělcova koloritu i prostou monumentalitu jeho architektury.

 

Michelangelova tvorba sklízela obdiv již mezi současníky. Umělci z Itálie i Záalpí přicházeli obdivovat a studovat jeho díla.  Např. strop Sixtinské kaple označil Giorgio Vasari  přímo za „Akademii kresby“, protože snad všichni umělci pobývající v Římě mířili k Michelangelově fresce, aby kopírovali jeho slavné postavy a později inspiraci využili ve své práci. Umělcova tvorba se těšila také velkému zájmu rytců, kteří známá díla převáděli do mědirytu či leptu. Grafické listy rychle šířily Michelangelovy novátorské kompozice i jednotlivé figurální motivy. První grafická reprodukce nástěnné malby Posledního soudu ze Sixtinské kaple vznikla v roce 1543, tedy pouhé dva roky po dokončení fresky.

Komorní výstava ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech připomíná tvorbu italského umělce zprostředkovanou grafickými listy jeho současníků i rytců pozdějších generací. Kromě světově známých děl, jakými jsou např. Medicejská kaple z baziliky San Lorenzo ve Florencii - zobrazená na rytinách proslulého nizozemského rytce Cornelise Corta, nebo pohledy na chrám sv. Petra či motivy ze Sixtinské kaple ad. jsou představeny také grafické listy zobrazující umělcovu intimnější tvorbu. Rytiny Nicolase Béatrizeta a Giulia Bonasone z poloviny 16. století reprodukují  některé z kreseb, které Michelangelo vytvářel pro své nejbližší: přítelkyni Vittorii Colonnu a Tommasa Cavalieriho. Z mistrova bohatého odkazu čerpali rovněž barokní umělci, hold mu však skládá i umění 19. století a mnozí moderní tvůrci. Výstava představuje také několik pozdějších grafických listů, mezi nimi velmi působivý portrét italského umělce, který vytvořil grafik českého původu Emil Orlik v roce 1913.

Expozice bude veřejnosti otevřena do 19. října, každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Na podzim bude připravena komentovaná prohlídka s autorkou výstavy.

 

HK

Obr. Stvoření Adama

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012