Jak natrvalo zarazit korupci vlády a tunelování

7 2014 Ohlasy a názory česky

Od našeho čtenáře dr. Jiřího Poláka jsme dostali překlad letáku Dr.Mikea Stagmana pro volné šíření mezi obvčany:

Jak natrvalo zarazit korupci vlády a tunelování

Korupce a zlořády, jako tunelování, jsou zabudovány do systému vlády „repre-zentační“ pseudo-demokracie. Je třeba pochopit, že tuto falešnou demokracii vymysleli aristokraté pro vlastní užitek, ne pro veřejnost.

Bohatí (dnes jsou to velké korporace) KUPUJÍ politický systém, takže naše politické systémy jsou zkorumpované, řízené loutkami placenými, aby přisluhovali bohatým. Je to jednoduchý systém, ale myšlenková kontrola korporačních medií se snaží zatajit Vám jednoduchá fakta

Podívejme se na některé ohavné následky politické korupce:

  • Vláda hlavně pro bohaté, nikoli pro veřejnost
  • Tunelování
  • Ekonomická krize zrcadlící astronomické rozkrádání a zpronevěry Bankovního kartelu, poškozující občany, načež přichází „utahování opasku“ obětí
  • Nezdravé potraviny a nápoje – znečištěné GMO, chemikáliemi a radioaktivitou
  • Škodlivá narkotika (falešně nazývaná „léky“), s rostoucím obsahem GMO (geneticky manipulované plodiny)
  • atd. atd.

 

Co dělat?

Odpověď je jasná: K čertu s korupcí prorostlou reprezentační pseudo-demokracií.

Nastolme místo toho Přímou Demokracii, kde lidé si vládnou sami, nikoli zkorumpovanými reprezentanty. Klasické Atény (5. století a velká část 4. století před Kristem) měly přímou participační demokracii po 150 let BEZ KORUPCE. Přímá demokracie (nastolená koncem 6. století před Kristem) ukončila politickou korupci – a ta se nikdy nevrátila!! Oligarchie, kterou máme dnes a po mnoho minulých staletí, byla a je naším ohavným vládním systémem. (Řecky Oligarchie, vláda několika – to jest bohatými.)

 

Čeho je zapotřebí pro nastolení Přímé Demokracie?

  1. Informovaná veřejnost participující ve volném čase (chápete-li základní rozdíl mezi oligarchicky reprezentační pseudo-demokracií a skutečnou demokracií, tj. Přímou Demokracií a chcete-li o tom mluvit s rodinou a přáteli, okopírujte tento leták a rozdejte jim jej); a navrhněte, aby udělali totéž – nastartujte řetězový proces, vzdělávání na úrovni občana). Pak, ano, pak jste na cestě stát se skutečně informovaným občanem participujícím ve volném čase.
  2. Občanská Shromáždění – scházení se s jinými ve vaší komunitě (město, univerzita, pracoviště) a rozhodování co chcete a co ne. Bude-li tohle dělat dostatečné množství lidí a komunit, pak se politickým systémem stane Lid.
  3. Celostátní iniciativa a referendum – trvejte na tom, jakožto na proceduře, která nepodléhá schválení výkonnou, zákonodárnou ani soudní mocí. Lid vyhlašuje iniciativu a hlasuje v referendu.

 

Chcete-li, nazývejte Přímou Demokracii PD. Bratři a sestry! Vaše děti a vnuci potřebují PD – nutně!!!


 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012