CHURCHILL O ISLÁMU

7 2014 Dějiny česky

„Jednotliví muslimové mohou mít skvělé vlastnosti, ale vliv toho náboženství paralyzuje společenský rozvoj jeho následovníků. Na světě neexistuje mocnější zpátečnická síla.“

 

Je to ohromující. A ještě více ohromí to, že toto bylo uveřejněno teprve nedávno.

 

CHURCHILL O ISLÁMU

 

Je to neuvěřitelné, ale ta řeč byla napsána roku 1899. (Ověřte si na Wikipedii – The River War).

Přiloženou řeč Winston Churchill pronesl roku 1899 jako mladý voják a žurnalista. Vyjadřuje názory, které v současnosti zastávají mnozí, ale užívá jeho úžasný styl a jazyk, jehož byl mistrem. Sir Winston Churchill byl nepochybně jedním z největších mužů konce 19. a 20. století.

 

Byl to statečný mladý voják, skvělý žurnalista, výjimečný politik a státník, velký válečný vůdce a britský premiér, kterému je Západ navždy zavázán. Byl prorokem svého času. Zemřel 24. ledna 1965 v impozantním věku 90 let a po jeho celoživotní službě vlasti se mu dostalo státního pohřbu.

 

JEHO PROJEV:

„Jak hrozné je prokletí, které islám klade na své přívržence! Vedle šíleného fanatismu, jenž je pro člověka stejně nebezpečný jako hydrofobie (mělo by znamenat strach z vody) pro psa, je to ona děsivá fatalistická apatie. Výsledky jsou zjevné v mnoha zemích – lehkomyslnost (též rozhazovačnost), lajdácké zemědělství, lenivé obchodní metody a majetková nejistota existují všude, kde následovníci Proroka vládnou nebo žijí.

 

Pokleslá smyslnost zbavuje život jeho půvabu (grácie, milosti) a jemnosti jakož i důstojnosti a posvátnosti. Fakt že v mohamedánském právu musí každá žena patřit některému muži jako jeho absolutní (neomezený) majetek ať už jako dítě, manželka nebo konkubína, nutně zadržuje konec otrokářství (otroctví), dokud islámská víra nepřestane mít nad lidmi významnou moc.

 

Jednotliví muslimové mohou mít skvělé vlastnosti, ale vliv toho náboženství ochromuje společenský rozvoj (vývoj) jeho následovníků. Na světě neexistuje mocnější zpátečnická síla. Islám zdaleka nevymírá (neumdlévá), je to víra militantní a prosazuje se (dosl. obrací na víru). Už se rozšířila ve střední Africe a zanechala za sebou na každém kroku neohrožené válečníky. Nebýt ochrany, které křesťanství poskytují silné paže vědy, té vědy, s níž se marně potýkalo, civilizace moderní Evropy by mohla (u)padnout tak, jako padla civilizace antického Říma…“

 

Sir Winston Churchill The River War, první vydání, díl II, str. 248 – 250, London

 

Churchill viděl, co přichází …

- z archivu -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012