Geoff Piper - spojený s českou hudbou

Martina Fialková 7 2014 MČK česky

Tento anglický džentlmen – ostatně krásně anglické je i jeho jméno – je původním povoláním překladatel. Téměř před čtyřiceti lety se usadil v Luxemburgu, kde je právě překladatelská práce velmi žádána. Ve stejném oboru pracovala i jeho manželka, rodilá Lucemburčanka. Geoff Piper pracoval pro Evropskou komisi jako překladatel do angličtiny. Dnes žijí oba v pěkném domku obklopeném zelení, který se nachází poblíž bývalé české ambasády, a mohli by si užívat klidu. To by ovšem Geoff  Piper, sám také amatérský violoncellista a klavírista, nesměl mít vášeň pro českou hudbu, kvůli níž dokonce odešel ze zaměstnání dříve do penze.  Většinu svého času, energie, ale i finančních prostředků už takřka 20 let věnuje organizování hudebních aktivit a podpoře české hudby, přičemž odkaz Bohuslava Martinů je jedním ze středobodů jeho aktivit.  Tento příspěvek by měl být také poděkováním za jeho opakovanou podpooru našeho časopisu i aktivit Mezinárodního českého klubu - a také za práci v Internationa Martinů Circle. Když mne redaktorka časopsiu Martinů Revue, Zoja Seyčková požádala, zda bych nenapsala článek o Geoffu Piperovi, s radostí jsem svolila a hned se s ní domluvila,  že článek využijeme i v Českém dialogu.

 

Co Geoffa Pipera k české hudbě dovedlo? Už v našem prvním rozhovoru pro Český dialog v roce 2007 řekl: „V roce 1995 byl Luxemburg v rámci EU kulturním městem roku. Dostali jsme spoustu peněz na uspořádání nejrůznějších hudebních akcí. Pozval jsem tehdy hudebníky z Belgie, Nizozemska, Británie, Německa, Francie a z Lucemburska. Poslední volba padla na Českou republiku. Byla to náhoda, neměl jsem tehdy žádné kontakty, zprostředkoval mi je známý, který jel do Prahy. Účinkoval tu pak jeden pražský studentský orchestr, jehož pedagogy v té době byli houslistka Eva Bublová, violoncellista Martin Škampa a pianista Martin Bally. Orchestr tady měl velký úspěch a já jsem rok na to pozval tyto pedagogy a později i jiné hudebníky k dalšímu koncertování. “

Přestože Geoff Piper hrál tehdy už dlouho v amatérském symfonickém orchestru, o české hudbě věděl spíš jen to základní, co musí muzikant vědět. To se ale postupem let, kdy začala jeho intenzivní spolupráce s českými hudebníky, změnilo, a dnes má obrovský přehled nejen o skladatelích a jejich tvorbě, ale i o české hudební scéně a interpretech. Založil neziskovou společnost MusicEnterprise, která má jako svůj hlavní cíl představovat českou hudbu v Lucembursku, ale nejen to… Geoff Piper pomáhá například financovat vydávání nahrávek české hudby, organizovat letní kurzy pro amatérské hudebníky v České republice za účasti výhradně českých pedagogů, pomohl také na svět tolik chybějícímu Česko-anglickému hudebnímu slovníku.  Spolu s dalšími stál i u zrodu a lucemburského naplnění velkého mezinárodního projektu Martinů Revisited v r. 2009. Je nebo byl členem mnoha českých hudebních společností, donedávna též členem vedení International Martinů Circle a jeho jméno je u nás v hudebních kruzích už mnohým známé.

Koncerty, koncerty…

S jejich organizací je, jak každému, kdo se v této oblasti pohybuje, dost práce, která nebývá vidět, ale musí se udělat. A je to nejen čas, ale i vytrvalost, nadšení a značné diplomatické umění, které musí být do této činnosti investovány. Geoff Piper zve výhradně umělce, které osobně pozná. Některé dokonce Music Enterprise v Lucembursku výhradně zastupuje, a jde o známá jména: Jitka Čechová, Petr Jiříkovský, Martinů kvartet, Kaprálová kvartet a mnozí další. Na webových stránkách Music Enterprise najdete i krátká a výstižná doporučení na další hudebníky a soubory, ale i na české instituce a vydavatelství, která dobře slouží dalším lucemburským organizátorům. Ale nejde jen o koncerty v Lucembursku. Geoff Piper neváhá finančně podpořit i menší koncerty či akce , které organizují neziskové organizace v ČR, s nimiž spolupracuje. Příkladem budiž letošní, už třetí minicyklus Hudba bez hranic, který v Praze pořádá Mezinárodní český klub, a v němž byla také výrazně zastoupena hudba Bohuslava Martinů. A určitě se najdou i jiní, kdo by na tomto místě rádi poděkovali. Nutno je zmínit i několik velmi pěkných komorních koncertů, které se díky panu Piperovi uskutečnily během výročních schůzek vedení International Martinů Circle. Jeho zahraniční členové tak měli možnost poznat špičkové české interprety – jen namátkou Ludmilu Peterkovou, pianistu Ivo Kahánka, ale i mnohé další.

 

CD nahrávky

MusicEnterprise sponzorovala již řadu nahrávek české hudby v podání českých (i slovenských interpretů), vydaných v ČR. Například nahrávky vydavatelství Český rozhlas nebo ArcoDiva (zde např. v podání smyčcového kvartetu Martinů díla současné české skladatelky Sylvie Bodorové a Ronalda Stevensona), také nahrávky unikátního Bohemia-Luxembourg tria, které vzniklo přímo na popud Geoffa Pipera (ve složení Kateřina Englichová – harfa, Jitka Hosprová – viola, Carlo Jans – flétna) či CD slovenské mezzosopranistky Evy Garajové nebo houslistky Jany Vonáškové- Novákové. Unikátní místo mezi nahrávkami ale zaujímá kantáta Otvírání studánek Bohuslava Martinů v podání sboru Ostravské university. Pod vedením Jana Spisara je sbor nastudoval v angličtině, v novém překladu Geoffa Pipera, který se v tomto případě ujal i role vypravěče a z CD tedy uslyšíte i jeho příjemný hlas. To je ale jen výběr, všechny nahrávky, jejichž vznik Geoff Piper podpořil, zde nelze jmenovat.

Gratias Agit

Je velmi sympatické, že Geoff Piper se s počátkem svého zájmu o českou hudbu začal zabývat i studiem češtiny. Jako profesionál s velkým citem pro jazyky tuto těžkou řeč rychle v základech zvládl a lze s ním dobře komunikovat česky. Je i pilným čtenářem časopisů, které se věnují české kultuře, ať již v angličtině nebo i česky. Zde je nutné poděkovat panu Piperovi i za trvalou přízeň časopisu Český dialog, jehož tématem jsou Češi a česká kultura v zahraničí.  Již v roce 2009 byl Geoff Piper za dlouhodobou a nezištnou podporu české hudby a České republiky oceněn z rukou ministra zahraničí České republiky cenou Gratias Agit. Tato významná čestná cena je udělována každoročně několika českým krajanům nebo též příslušníkům jiných národů, kteří ve světě trvale svými aktivitami podporují dobré jméno České republiky. Jejími nositeli jsou -  jmenujme jen z řad hudebníků – například také dirigent Serge Baudo (2014) nebo i houslista a hudební organizátor Jaroslav Šonský (2003), další člen International Martinů Circle, žijící ve Švédsku. Díky němu se také autorka tohoto článku s Geoffem Piperem již před lety seznámila.

 

Geoff Piper ani po tomto ocenění nepřestává pracovat ve prospěch české hudby, a tak se hned v roce 2010 uskutečnil křest již zmíněného nového Hudebního slovníku, jehož doplnění o česko-anglický směr, který po léta chyběl, podpořil i finančně. Slovník vyšel poprvé v Ostravě v roce 1996 v anglicko- české verzi a jeho autorem byl Jan Spisar. Pro nové vydání byl slovník rozšířen a hlavně doplněn o druhou část. Zároveň v Ostravě došlo i k provedení kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek s novým anglickým překladem Geoffa Pipera. Bylo to ve spolupráci se smíšeným sborem ostravské univerzity, který dirigoval rovněž Jan Spisar.  Jednalo se vlastně o světovou premiéru tohoto díla v angličtině a vznikla také již zmíněná nahrávka, (kterou stále mají i v Institutu Bohuslava Martinů).

Stále něco nového

V posledních měsících Geoff Piper spolu s mezzosopranistkou Evou Garajovou a dalšími pracuje také na přípravě nového hudebního festivalu v České republice, v krásném místě, lázních Karlova Studánka. V roli čestného ředitele i zde chce podporovat výběr těch nejlepších českých interpretů. Lze jistě předpokládat, že v letošním prvním ročníku také ve zvýšené míře zazní hudba Bohuslava Martinů, letošního jubilanta Roku české hudby. O svém vztahu k němu Geoff Piper říká: „As I came to know his music better, I appreciated it more and more ; it was then that I joined the International Martinu Circle. When I think of Martinu, I always think of the tower in Policka (I have climbed up it though I should not like to do so today!)  and particularly the ticking of the clock. For me, no other composer has a rhythmic drive to equal Martinu’s !

Pokračují i cesty špičkových českých interpretů do Lucemburska na pozvání Music Enterprise. Česká hudba tak zní na romantických lucemburských zámcích, v koncertních prostorách evropských institucí i v místních kostelech. A jaké je v Lucembursku publikum? Geoffrey Piper říká v jednom z rozhovorů: „Náročné. Na koncerty přicházejí jak místní, tak zaměstnanci či politici institucí EU, a ti jsou zvyklí na pestrou nabídku evropských hudebních špiček.“  Jeho víra v kvalitu české hudby a jejích interpretů tak pomáhá prosadit se i nové generaci. Díky tomuto anglickému džentlmenovi z Luxemburgu našel i Bohuslav Martinů jistě již mnoho nových obdivovatelů.

Za to vše patří Geoffu Piperovi velký dík. Mnoho úspěchů v dalších aktivitách, spokojenosti v osobním životě a v neposlední řadě pevné zdraví přeje za Mezinárodní český klub

Martina Fialková

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012