Jak se mění Tengenenge...

Marie Imbrová 6 2014 Ohlasy a názory česky

Každoročně navštěvuji koncem zimy své děti v Tengenenge, a protože zájem o aktivity Klubu přátel Tengenenge je čím dál větší, jezdí s námi i více dobrovolníků. Tentokrát jsem je již musela rozdělit do dvou skupin. V první skupině dobrovolníků byli Hana a Ondřej Homolkovi, zástupci společnosti Africké sochy, kteří dokumentovali rozvoj vesnice, pořizovali záznamy z tvorby nových sochařů, usilovně jednali o možnostech širší prezentace Tengenenge jak v Zimbabwe, tak v Čechách.  Do komunity dovezli věcné dary a podpořili ji zejména finančně přímým nákupem cca 400 soch, které jsou určeny na prodejní výstavy v ČR.  Společně se mnou pozvali do Čech i Pro místní sochařku Maudy Muhoni, která si s podporou Klubu vyřídila víza na letní pobyt a workshop ve Dvoře Králové. Hanka mi výrazně pomohla zabezpečit další školní pomůcky pro naši školku v Tengenenge, zejména dovezla více jak 20 klasických počitadel. Samotná školka funguje dobře, neustále do ní přicházejí další děti, které jsou nadšeny vybavením, které školka poskytuje.


Po návštěvě základní školy v Horse Shoe, do které chodí naše děti devět kilometrů pěšky buší, se nakonec ukázalo, že nejvýraznější pomocí dětem, které z Tengenenge již do této školy docházejí, bude nákup jednotlivých sad učebnic, aby se skutečně mohly doma učit. Pokud jde o samotnou školu Horse Shoe je výuka v ní, z našeho pohledu, tristní: na více jak 800 žáků všech ročníků a všech předmětů disponovala pouze stovkou učebnic. Výuka probíhala většinou bez tabulí a 50 až 60 žáků posedávalo na podlaze. Z našich dovezených finančních prostředků se následně podařilo zakoupit v Harare 98 učebnic šonštiny, matematiky, angličtiny a přírodovědy pro I.až III. ročník, které jsme se rozhodli předat pouze našim docházejícím žákům. Největší radost z nich měl malý Tafadza, který již chodí do II. třídy a většinu „normálních záležitostí“ si vyřizuje sám. Jeho školní docházka je obdivuhodná a stipendijní podpory si velice váží. Další dvě finanční podpory byly určeny na lepší stravu dvou děvčátek, které jsou vychovávány svými prarodiči. Pochopitelně jsme uhradili v Tengenenge i půlroční plat naší učitelce Stele. A před odjezdem prvé skupiny jsme se bohužel zúčastnili i pohřbu dcery významného místního sochaře Ali Chitaro. Trochu nám ten smutek zmírnila návštěva ředitelky Národní galerie v Harare, která dorazila do Tengenenge, aby vybrala sochy ženských autorek pro celonárodní soutěž.

 

V druhé skupině dobrovolníků byla má neteř Hanka Krpešová, architektka Štěpánka Chaloupková a spolumajitelka salonu Foxy v Praze, paní Irena Rasslová. Vzhledem předchozím pobytům ve vesnici jsme pokračovaly ve výuce v naší školce a intenzivně podporovaly místní ženy při šití. Mimochodem právě ony si za poslední dva roky s naší podporou (jejich výrobky prodáváme v rámci našich charitativních akcí) vydělaly více jak 2000 USD, které jsme s nimi využily na založení chovu slepic. Po prozkoumání tamního trhu a místních podmínek se nakonec dospělo k názoru, že se započne chovem nosnic (ty jsme musely objednat na specializované farmě )u něhož se po třech měsících vyhodnotí, zda se ženy dokáží o nosnice postarat a také jim zajistit krmivo. Na rozběhnutí tohoto projektu bylo nakonec zakoupeno 25 nosnic, krmivo na tři měsíce a zbudovány podsady v jednom z místních domků.

 

Vzhledem k tomu, že již se daří kolem Tengenenge zúrodňovat a obhospodařovat místní políčka, rozhodly jsme se nakoupit ženám i sazenice stromů „moringo“, která mají všestranné využití. Tengenenge naštěstí disponuje dostatkem vody, takže péče o ně by neměl být velký problém.

 

Hanka také předala ženám léky pořízené nákupem z darů našich příznivců zejména antibiotika, antiparazitika, léky proti bolesti, obvazy a mastičky na zánět očí. Irena ještě společně s místními sochaři opětovně opravila poničený odvodňovací kanál kolem školy a zjišťovala možnosti další opravy vnitřku školky, ve které se již rozpadají nekvalitní stolky a lavice čínské provenience.

 

Na ty však musíme co nejdříve sehnat finanční prostředky…

-Marie Imbrová- (Předsedkyně Klubu přátel Tengenenge)

Další fotografie na:

http://princeznastrouha.rajce.idnes.cz/Tengenenge/

___________________________________________________

KLUB PŘÁTEL TENGENENGE

V ČR byl založen v roce 2010 Marií Imbrovou. Působí jako nevládní registrovaná organizace, která zajišťuje finanční prostředky na podporu místní školky, kde platí učitelku a pomůcky, a podporuje finančně i děti, které již nastoupily do školy.

V roce 2012 byl založen Klub žen v Tegenenge, které šijí hračky (z dovezeného materiálu z České republiky), určené k prodeji. Z tohoto výtěžku je financován chov slepic v jejich komunitě.

Nákupem můžete přispět i Vy:

Šité zvířátko 100,- Kč

Korálkové zvířátko (z trhu v Harare)      50,- Kč

 

Děkujeme

www.tengenenge.cz

www.imbrova.cz


 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012