SLOVEM I PÍSMEM

1 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Tak se kdysi charakterizovalo vzdělání: slovem i písmem. Dnes však z mnoha rádií slyším hekticky vyrážená slova, plytké dialogy, mající navodit pocit intimního kontaktu. Hlasy v éteru si sice na potkání tykají, většinou ale vůbec nic neříkají. Je to zkrátka ,rozhlasový proud".

Slyším ale z rozhlasu také slova, která bych si chtěl zapamatovat. A proklínám pak svoji paměť, která má daleko k dokonalosti. Český rozhlas 3 - Vltava nás v posledních letech přitáhl k systematickému naslouchání cyklům přednášek či spíše hlasitého přemýšlení o době Rudolfa II., o ideji českého státu, o T. G. Masarykovi a řadě dalších témat. Žel, v paměti z nich zůstává jen celkový dojem a pár detailů.

Nyní však Vltava přichází s knižnicí. Přesněji řečeno, rozhlas opět přichází s knižnicí. Zachytit písmem to, co kdysi jen proletělo kolem našich uší, upravit texty pro tisk a dát jim osobitou grafickou podobu, to přece muselo napadnout i ty před námi. A také napadlo - už za první republiky. Po válce však následovaly jen ojedinělé pokusy, svazek či dva. Na jeden z konce šedesátých let si pamatuji. Byly to Kapitoly z českých dějin. Ty vzbudily můj zájem a jako mladému právníkovi mi doslova otevřely oči pro ostré, nové vidění české minulosti.

Teď je tedy před námi další odhodlání k běhu na dlouhou trať. Knižnice, šťastně začínající cyklem přednášek a úvah o TGM, chce zastavovat, zpomalovat čas, který média vesměs rozsekávají na kousky a bičují k úprku kamsi vpřed, ale spíše někam mimo nás. Zase tedy budeme mít možnost vracet se ke slyšenému, přečíst si i to, co nám uniklo, přemýšlet o tom v souvislostech a z nestejných úhlů pohledů, protože ve svazcích knižnice se, stejně jako v rozhlasovém vysílání, setkávají různí lidé s různými názory. Spojuje je však hluboký zájem o určitý problém, o určitou postavu či postavy, o určitou událost či o celé období.

Knižnice je tak výrazem vůle k soustředění v našem roztěkaném čase. Jako dobrá hudba. Jako dobrá hudba a kultivované mluvené slovo ve vzácné vyváženosti, která je erbovním znamením stanice, jež by měla být stále víc slyšena a nyní i čtena.

Věřím, že Vltava nám tentokráte přinese jen a jen dobrodiní - v podobě trvalé výzvy k přemýšlení o tom, co je opravdu důležité.

Praha, září 2002
Petr Pithart

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012