Retrospektiva Antonína Procházky

1 2003 Kultura česky
obálka čísla

Obecní dům v Praze ve spolupráci s brněnskými institucemi (pořadateli) a mnoha galeriemi (zápůjčky) představuje dosud největší kolekci tvorby Antonína Procházky (1882-1945). Chce jí uctít 120. výročí narození významného malíře české moderny, který byl úzce spjat s Brnem a s Moravou a kterého lze řadit mezi nejosobitější představitele našeho výtvarného projevu první půle 20. století.

Výstava zahrnuje umělcovy obrazy, sochy, kresby, grafiku, ilustrace, architektonické návrhy i návrhy a realizace nábytku a užitého umění. V rané tvorbě se Procházka ztotožňoval s výtvarným názorem generace Osmy, stejně tak se středoevropským impresionismem a francouzským fauvismem i s tvůrčím projevem Edvarda Muncha. Velmi cenné je, že při svém působení v Moravské Ostravě (od r. 1910) spolupracoval stále se Skupinou výtvarných umělců v Praze a účastnil se skupinových výstav doma i za hranicemi. Kubistické období je výrazně barevné, a to v záměrně oblých tvarech, čímž je autor v tehdejším pojetí kubismu ojedinělý. Dále úmyslně graduje plasticitu malby užitím pískovcových past, malby voskem a při použití detailů dociluje značného zjemnění geometrických ploch. Tím je i větší srozumitelnost obsahu děl. Poslední období života (1924-1944) umělce je spjato s Brnem: jeho tvůrčí snahy docházejí velikého záj-mu a uznání mezi umělci, inteligencí a sběrateli. V duchu co největší sdílnosti projevu pro veřejnost vytváří obrazy s tzv. civilními náměty - působivá naivita děl celníka Rousseaua se tu prolíná s postavami ze starověkých východních kultur (Ženy v koupeli - 1929).

Je logické, že jako jeden z mála našich malířů oživil proto starověkou malbu voskem - enkaustiku (později se jí zabýval i František Ronovský). Síla a vliv historické malby v kouzlu prací Rubenso-vých, Tintorettových, Daumierových a jiných mistrů se projevila u Procházky v řadě rozměrných pláten s náměty z mytologie a antiky, která vznikala především na přání přátel a sběratelů nebo jako objednávka (pro Masarykovu univerzitu v Brně plátno ,Prométheus přinášející lidstvu oheň" - 1938, který se dá vyložit jako symbolizující pro život samotného umělce).

Publikace k výstavě Antonína Procház-ky (v Obecním domě do 2. 3. 2003) je dílem široké spolupráce historiků a obsahuje kromě základních statí podrobný životopis a katalog - soupis nejdůležitějších děl z celoživotní tvorby autora.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012