Krásný dialog

Olga Szymanská 2 2014 Kultura česky

Mezi Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě – Mezi stálou expozicí českého UPM a soudobými šperky slovenskéVŠVU.

Dialog

Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo výstavu pod názvem Liquid Time/Tekutý čas. Představuje jí Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě s jeho více jak dvacetiletou činností. V rámci dlouhodobého výstavního plánu musea je – po úvodní expozici Ateliéru K.O.V. na VŠUP v Praze (vedeného dnes Evou Eisler) – tato výstava druhou prezentací vysokoškolských umělecky zaměřených ateliérů Evropy. Veřejnosti tím prezentuje velice inspirativní současný šperk, který na české i slovenské straně zaznamenal svůj vrchol v šedesátých letech minulého století. Jeho prostřednictvím dokazuje, že šperkařští mistři jsou zcela otevřeni všem vlivům a že, stejně jako v minulosti, dokáží vytvářet i dnes opravdové skvosty.

Dialog – Škola

Roku 1991 založil legendární slovenský sochař a šperkař Anton Cepka bratislavský ateliér šperku. Stejnou význam jako měl a má pro pražskou VŠUP V. K. Novák s Ateliérem Kov-Šperk (nyní Ateliér K.O.V), měl a má A. Cepka pro bratislavskou VŠVU. Oba umělci ovlivnili tak vývoj moderního šperku v Evropě i ve světě. Od půle devadesátých let se vedení ateliéru na VŠVU ujal architekt Karol Weisslechner: s mottem, že „oblast šperkařské tvorby nevymezují žádné hranice“. Pod rukama studentů doslova vznikají šperky i objekty, které je možné – ač se to nezdá – nosit, a také instalace, měřitelné pro lidské tělo i mimo ně. Adepti tvoří současně ojedinělé designérské návrhy. Kromě s VŠUP v Praze, kde K.Wesslechner studoval, je slovenská škola propojena s dalšími evropskými školami se stejným zaměřením, především díky výměnným či semestrálním stážím. Spolupracuje s domácími galeriemi a muzei i například s Moravským muzeem v Brně a s pražskými institucemi.

Dialog – Výstava

Výstava této školy ve výstavním sále UPM má dva okruhy. Úvodní část ukazuje tvorbu pedagogů bratislavského ateliéru jejich autorskými šperky a kresbami. Speciální oddíl je věnován více nežli třiceti šperkařským dílům Antona Cepky. Druhá část v přízemí sálu a v patře ukazuje díla čtyřiceti pěti studentů ateliéru jako by v určitém toku ústícím do kolekcí zhmotněných nápadů ve vitrínách či volně umístěných na stěnách či v prostoru. Na policích mnohými předměty a šperky – většinou z adekvátních materiálů a jejich propojeních, ale v netypických velikostech, tvarech i barevných kombinacích. Vytvářejí jakýsi proud času „protékající mezi prsty“, neúprosně odtékající při studiu, setkávání, tvoření, kterým mladí musí projít k dospělosti. Při prohlídce se dnes prakticky smazává rozdíl mezi šperkem od českých a slovenských tvůrců.

Dialog – Instalace

Onen dialog českého a slovenského šperku pokračuje doprovodnou instalací. Po dobu trvání výstavy obohacuje stálou expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze deset českých a slovenských šperkařů. Nadčasovými okruhy expozice stejně jako historickými díly se jejich autoři inspirovali k tvorbě „vážné i nevážné“, a tak v prostředí mezi historickými kusy, předměty i dobovými šperky ze sbírek muzea najdeme šperky ryze současné. V rámci výstavy je možné zakoupit první ojedinělou monografii o Antonu Cepkovi, dále například katalog absolventů VŠVU v Bratislavě, knihu o vysokých uměleckých školách Evropy a další tiskoviny.

Výstava Liquid Time (sperk.sk-cz) s instalací Dialog.cz-sk v UPM v Praze do 30. 3. 2014 a i stálá expozice Příběhy materiálů je - kvůli rekonstrukci budovy za redukované vstupné 80 Kč/snížené 40 Kč. Po jejím skončení bude UPM v „krásném dialogu“ pokračovat!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012