Vivat Verdi

Olga Szymanská 1 2014 Kultura česky

Pocta Giuseppe Verdimu

Historický archiv divadla Teatro dell´Opera v Římě připravil ke 200. výročí narození Giuseppe Verdiho výstavu skic, modelů a kostýmů vytvořených známými scénografy a návrháři k Verdiho mistrovským dílům, uváděným v tomto divadle v minulém století. V rámci oslav a akcí k výročí skladatele je představena v hlavních evropských městech a nyní i v Praze.  Můžete ji zhlédnout v Italském institutu na Malé Straně, ve Šporkově ulici 14, do 13. února 2014. Tak pospěšte, stojí to za to.

 

Divadlo Teatro dell´Opera v Římě mělo v průběhu stoleté činnosti možnost spolupracovat tvůrčím způsobem s mezinárodně uznávanými scénografy a kostýmními výtvarníky, jejichž díla tvoří ikonografické dědictví uměleckého a dokumentačního významu. Historický archiv uchovává dnes úctyhodnou sbírku 84 000 předmětů. Z ní kurátoři vybrali na 100 skic a kresebných návrhů kostýmů a scén a také 20 kostýmů, které byly vytvořeny speciálně pro Verdiho operní díla. Kolekce nabízí ukázky z tvorby umělců, například: Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Perluigi Pizzi, Danilo Donati, Nicola Benois a dalších. Do vizuální podoby mistrnně převedli historické souvislosti, místa a postavy, které genius Giuseppe Verdiho ztvárnil svou vznešenou a nesmrtelnou hudbou. Na výstavě jsou díla, související s operami Aida, Alzira, Attila, Maškarní ples, Bitva u Legnana, Don Carlos, Dva Foscariové, Ernani, Falstaff, Síla osudu, Lombarďané na první křížové výpravě, Luisa Miller, Macbeth, Loupežníci, Nabucco, Otello, Rigoletto, Simon Boccanegra, La Traviata, Trubadur, Sicilské nešpory. U každé je popsáno uvedení premiéry, všichni účinkují a její ostatní tvůrci. Video s nejslavnějšími áriemi verdiovského repertoáru výstavní kolekci obohacuje a doplňuje vyjádření pocty mistrovi. Při zahájení výstavy zazněly živě árie z Verdiho děl v podání Michaely Kapustové (mezzosoprán), Františka Antoše (bas) a v doprovodu Radomíra Melmuky (klavír).

 

Opera

Je jedním z nejdůležitějších a určujících prvků italského kulturního dědictví. Žánr, který se zrodil v Itálii před více nežli čtyřmi sty lety, se rozšířil a zakotvil ve světě jako nejkomplexnější výrazový prostředek hudebního divadla. Vývoj a kreativní bádání na tomto poli navíc umožnilo vznik dalších prvků: místa pro realizaci představení, jímž se stalo především divadlo italské, a způsobu provedení. Opera shrnuje umělecké formy - hudbu, tanec, zpěv, herectví, výtvarné umění, související s výrobou kostýmů a s výpravou, a v poslední době i s ovětlovací technikou a s režií, a to v jedinečný celek. Výjimečný emoční dopad pak zaručuje opeře úspěch. Umělecký i technický rozvoj každého kamínku této okouzlující mozaiky umožňuje vznik mnoha nových odvětví i specializací, jež jsou impulsem k existenci škol pro profesionální přípravu specialistů.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012