Od pramic k plachetnicím

1 2014 Knihy česky

Kniha je příběhem dobře prožitého života. Příběhem skutečného vlastence, který celý svůj dlouhý život věnoval boji s komunismem.

Hrdina využil svého tragického exilu k tomu, aby se nejprve sám vzdělal a pak se stal velkým přínosem pro společnost. I přes osobní ztráty a neštěstí nikdy neztrácel ze zřetele své životní hodnoty.

Jeho stálý boj proti komunismu se nejprve uskutečňoval tak, že antikomunistům pomáhal opustit Československo, čímž mnohým zachránil život. Později aktivně vzdělával mladé i staré, psal, vysílal a nikdy neztrácel naději.

Poutavé líčení jeho cest, života a zvyků v různých zemích a zvláště jeho většinou přímé zážitky s lidmi rozličných kultur dodávají knize na čtivosti. Čtenář se dozví nejen o hrůzách a nebezpečí komunismu, ale také se příjemně baví vtipnými historkami a moudrými názory, které ve výsledku podněcují jeho myšlení.

Hrdina, který přednášel ve všech světadílech, si musel zvyknout na různé jazyky a kultury a ukazuje nám, jak být pružný a tolerantní. Dává tak velký příklad těm z nás, kteří máme tendenci být úzkoprsí.

Tím, že byl užitečný a nesobecky žil pro velký ideál, našel sám štěstí i po svém bouřlivém osobním životě. Tak si zasloužil plody dobře prožitého života a obdiv celého světa.

Překlad Eva Vojnová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012