Legie, můj život

-jn- 1 2014 Knihy česky

Pavek Knihař: Legie, můj život – od vojína k veliteli praporu

Pavel Knihař, narozený 9. ledna 1931 v Třešti, byl z jedním z asi šestnácti set Čechoslováků, kteří v 50. letech minulého století bojovali v řadách francouzské cizinecké legie v Indočíně proti komunistům Ho Či Mina. Z vlasti odešel ilegálně, přes hranici s Bavorskem v noci 8. srpna 1948. Předtím jako student chmické průmyslovky v Praze byl krátce vězněn a surově vyslýchán za účast na vydávání studentského časopisu Svobodný hlas.

Do francouzské cizinecké legie vstoupil v listopadu 1948 a po nezbytném výcviku v Alžírsku byl v březnu 1949 odeslán do Indočíny. Tam v drsných podmínkách bojoval s Viet Minhem celkem šest let. V říjnu 1951 byl při nočním přepadení stanoviště raněn, brzy se však vrátil ke své jednotce.

V náročné službě se Pavel Knihař vypracoval na velitele čety a za statečnost v boji s nepřítelem obdržel několik francouzských vyznamenání, nejvyšší z nich – v roce 2009 – Řád komandéra Čestné legie. V bývalé vlasti mu naopak nebyl přiznán s odvoláním na platnou legislativu status bojovníka proti komunismu, jen od Ústavu pro studium totalitních režimů získal v roce 2010 cenu Václava Bendy a pamětní medaili Za svobodu a demokracii.

Po návratu z Indočíny se Pavel Knihař zúčastnil bojů v Alžírsku proti tamní Frontě národního osvobození, později sloužil na Madagaskaru a konečně v Pacifiku na atomové střelnici na atolu Mururoa. Do výslužby odešel po třiceti letech v legii a nyní žije jako francouzský občan nedaleko Marseille.

Vydal ÚSTR v edici Paměť-Academia, editor Ladislav Kudrna

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012