Ohlasy na České kořeny ve Vídni

10 2013 Ohlasy a názory česky

 

…Byl to pro mne nečekaně velký zážitek....

Petra Macháčková, Österreich Werbung Praha

 

… tak dobrou akci jsem dlouho nezažil…. Vynikající film, milí, vzdělaní lidé zapálení pro svou věc…

Naši Rakušané jsou opravdu naši, písničky Toma Vašíčka ze Sputniků jsou i mé mládí, s chutí jsme zavzpomínali na šedesátá léta a našli společné známé. Stejně tak bylo výborné setkání s výtvarníkem Janem Brabencem, známe jeho paní z jejich vídeňského obchůdku na Spittelbergu ….Jak ty vesnice Praha a Vídeň jsou malé! Paní Marie Woodhamsová má nejen milý hlas, celá je pohodová, a zjevně výborná kuchařka.  Také nebyla líná a po ranním vysílání sedla na vlak a přijela na premiéru do Prahy.

Máme dárek pro maminku, koupili jsme film na DVD a až se o Vánocích sejde celá rodina včetně našich Vídeňáků, film pustíme na velké televizi k překvapení všech. Díky.

Slávek a Marcela Matějkovi, Praha

 

…Martina Fialková měla při výběru hostů do filmu o vídeňských krajanech mimořádně šťastnou ruku. Rozhlasová novinářka Marie Woodhamsová a výtvarník Jan Brabenec jsou osobnosti, které dozrály právě pobytem v zahraničí. Vídeň je hodně české město, v 19. stol. tam chodili mladí lidé na zkušenou, zatímco ve stol. 20 tam kvůli perzekucím hledali bezpečí. Film dokumentuje aktivitu českých spolků a nadšení lidí, kteří ještě pořád mluví česky. Mám připomínku ke střihu: několikrát se ve filmu objeví tma, jako když se přetrhne film. Žádný grafický ani hudební most. Něco skončí a po pár vteřinách naskočí další téma. Je to rušivé a zbytečně to rozptyluje při sledování jinak velmi zdařilého dokumentu.

Venda Šebrlová, žurnalistka, Praha

 

…Ještě jednou děkuji za pozvání. Dokument se nám s manželkou velmi líbil…Těžko vyzvedávat jednotlivosti: je to citlivé, vyvážené, přesvědčivé! Naprostá většina aktérů popisuje své pocity, problémy, životní situace s pokorou.

Vladimír Krigl, nakladatel, Praha

 

….Hovořeno o USA a Kanadě, kde žije kolem 2 millionů Čechů nebo jejich potomků …. Kdy se odhodláte pokrýt největší českou emigraci na světě?

Lubomir Novotný, producent, Kanada

 

…Potěšilo mě, že ve vašem novém filmu mluvili emigranti i o různých úskalích, které musili překonávat, i když ti, co byli vybráni byli všichni úspěšní. V emigraci ale bylo i mnoho těch, kterým se to nepodařilo. Já sama jsem emigrovala v r. 1964 ve Vídni a v té době jsme nebyli v Rakousku vítáni. Nedali mi povolení k trvalému pobytu, byla jsem opakovaně vyslýchána rakouskou policii a  nemohla jsem nikam cestovat, proto jsem nakonec emigrovala do Ameriky. Byla to úplně jiná situace než v r. 1968.

Myslím, že jsem Vám už psala o tom, že ještě nikdo neudělal film o nás – navrátilcích, kterých není tak mnoho a mnozí z nás jsou také v pokročilém věku…

 

Olga Marin, psycholožka,  Praha (dříve USA)

 

Nedávno jsem po konferenci "Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika" dostal nabídku shlédnout tematicky navazující dokumentární film "České kořeny ve Vídni". Vzhledem k tomu, že mojí náplní práce manažera sítě EURES ČR je podporovat pracovní mobilitu v Evropě, s potěšením jsem nabídku přijal s i několika kolegy. …. A mohu s klidem říci, že aspoň v mém případě realita předčila očekávání…. Věřím, že pro ty, kteří našli odvahu poskytnout velmi upřímné rozhovory, nebylo vůbec lehké, vrátit se v čase zpět a svá rozhodnutí znovu komentovat a zhodnotit. Za jednu z nejotevřenějších výpovědí považuji polemiku otce rodiny, který nahlas přemítal o možnostech, který před něj a ostatní postavil komunistický režim. Neschválením vstupu ruských vojsk v roce 1968 ohrožoval nejen svoji kariéru, ale samozřejmě i vzdělání svých dětí. Pokud by vstup "podepsal kvůli budoucnosti svých dětí", možná by ho sžírala nejistota, zda to opravdu bylo pouze kvůli nim a ne částečně kvůli sobě samému. Proto se rozhodl emigrovat. …. Nikdy nevíme, jak bychom se zachovali my sami. Proto bych rád doporučil snímek všem, zvláště pak mladým, kteří mají aspoň minimální zájem o historii a hlavně, chtějí se z ní poučit!

 

Miroslav Chytil, ekonom, Praha

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012