Kubistický portrét Jiřího Suchého aneb Jednou, když mně bylo osmdesát

9 2013 Knihy česky

Kniha o Jiřím Suchém jednom z nejvýznamnějších českých divadelních a literárních autorů, vyšla u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.

 

Obsáhlý dialog, rozdělený do tří „návštěv“ (kapitol), se čtenářům pokusí přiblížit a zmapovat životní příběh, dílo a výjimečnou osobnost Jiřího Suchého v jeho autorské dílně, kde tvoří a připravuje materiál pro svou veřejnou, hlavně divadelní činnost, a na závěr nahlédnout do jeho soukromí, a poodhalit, jaký je J. S. v prostředí svého domova, kde se cítí nejlépe a nemusí nic a nikoho hrát.

Autor Daniel Razím se také snažil zachytit, v čem se tvorba a soukromí J. S. potkávají a rozcházejí, a co si o sobě, své práci a svém životě myslí v současné době, ve srovnání s tím, jak uvažoval a tvořil v minulosti.

Kniha se dopodrobna věnuje mnoha nezodpovězeným otázkám, které se týkají repertoáru a provozu divadla Semafor, literárního autorství a veškeré další tvůrčí činnosti J. S., a bilancuje, jaký byl jeho soukromý život při téměř neustálém plném pracovním nasazení.

Bohatá fotografická příloha obsahuje řadu archivních, většinou dosud nezveřejněných divadelních i rodinných snímků. Rozhovor doplňují také ukázky z literárního i výtvarného díla J. S., které často za svého autora mluví samo a nejvýstižněji.

Kniha je určena nejen dlouholetým příznivcům J. S., znalcům jeho tvorby a stálým návštěvníkům divadla Semafor, ale také čtenářům, kteří se s J. S. chystají teprve seznámit.

Formát 240 x 210 mm, 180 stran, knižní vazba, cena 350 Kč.

Vyšlo v Nakladatelství Jalna, www.jalna.cz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012