Židovské děti z ČSR v Norsku

-jn- 9 2013 Naši ve světě česky

Časopis Česko-Norského fóra vydávaný v Oslo píše v čísle 77 z června letošního roku o tom, jak v říjnu 1939 přicestovala do Norska skupina židovských dětí z Československa. Za jejich záchranou před Hitlerem stála norská humanitární organizace Nansenhjeplen, jejíž pobočka fungovala od ledna 1938 v Praze. Ta pomohla vycestovat kromě dětí i mnoha dospělým. Členka uvedené organizace paní Sigrid Helliensen Lundová vzpomíná, jak v říjnu 1939 odjela společně s kolegyní do Československa, aby odtud odvezly do bezpečí 37 židovských dětí ve věku od čtyř do jedenácti let. Tyto děti – z Prahy, Brna, Bratislavy, Karlových Varů, Heřmanova Městce, Ústí nad Labem a Teplic – byly vybrány na základě doporučení českých organizací jako byl Červený kříž (doloženy kontakty s Alicí Masarykovou), židovských obcí v Praze a Bratislavě a kvakerské církve. Po příjezdu do Norska byly děti rozděleny do pěstounských rodin. Většina z nich si velmi rychle osvojila norštinu, některá dokonce zapomněly češtinu do té míry, že se jejich rodiče doma museli naučit norsky, aby si s dětmi mohli dopisovat. Když v roce 1940 zasáhla válka i Norsko, vyžádali si někteří rodiče své potomky zpátky: řada z nich pak zahynula v koncentračních táborech. V roce 1942 žilo v norských pěstounských rodinách ještě 19 dětí, většinu z nich se podařilo v prosinci toho roku přesunout do Švédska. Po válce se někteří z těchto dětí vrátily do Norska, další zůstaly ve Švédsku a nebo vycestovaly do Izraele či USA. Informace o jejich osudech uvítá Eva Dohnálková, studující Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na adrese eva.dohnalkova@gmail.com.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012