Výzva k diskusi – Jiří Polák

9 2013 Aktuality česky

V sociálních mediích neustále probíhají diskuse o různých aspektech politického dění v ČR, objevuje se kritika, i návrhy na změny. Někteří diskutéři jdou až tak daleko, že mluví o nutnosti změny revoluční. S tím naprosto souhlasím, a nejen já. Slabinou však je skutečnost, že, jak se zdá, nikdo dosud neříká zřetelně o jakou změnu by mělo jít a jak by měl vypadat systém z takové změny vzniklý. To je slabina, která překáží tomu, aby úsilí aktivistů dosáhlo konkrétních výsledků.

Základní chyba je v tom, že nynější ústava, a tudíž systém na ní vybudovaný, nejsou ani demokratické, ani legitimní. V článku 2 nynější ústavy se praví: ´Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.´ S tím samozřejmě musí každý přesvědčený demokrat souhlasit. Ale v článku 5 se praví: ´Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran …. ´ Nuže, je-li lid zdrojem veškeré státní moci, nemá nikdo právo lidu předpisovat na jaké základní instituci musí být stát založen. To si musí lid určit sám na základě ústavy schválené většinou účastníků ústavodárného referenda. Politické strany si napsaly ústavu samy pro sebe a předstírají, že je platná a legitimní bez schválení občany. Tím se podvodně zmocnily moci ve státě i v krajích, předstírajíce, že toto je demokracie. Při tom už několik let existuje návrh Občanské ústavy (www.hzpd.ecn.cz), jakož i některé jiné podobné návrhy. Tyto návrhy nebyly nikdy předloženy k veřejné diskusi a referendu. Občanské iniciativy – místo aby se tříštily v kritice okrajových jevů a návrzích na zlepšení v rámci nedemokratického systému – by se měly především zaměřit na požadavek demokratizace samotného systému na základě referenda o občanské ústavě. Volit jinou stranu nebo jiné politiky nevede k ničemu.

Centrum Globálních Studií pořádá 5. a 6.11.2013 konferenci v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).  Konference bude na téma:

Sociální změna: revoluce a transformace

„Za nedlouho uplyne čtvrt století od revolucí roku 1989 ve střední a východní Evropě, které vyvolaly významné politické a ekonomické transformace. Od té doby se uskutečnily mnohé pozitivní i negativní proměny. Zásadní sociální změny proběhly také v Jižní Americe, arabských zemích a dalších oblastech světa. Důležitým historickým předělem se stala rovněž globální ekonomická krize, jež přinesla očekávání dalších změn. Cílem transdisciplinární konference je proto znovu promyslet téma revoluce a transformace v životě společnosti. Na konferenci se bude téma analyzovat především z perspektiv následujících tematických okruhů.“

Tematické okruhy;

Krize a společenské konflikty

Boje o uznání, občanská společnost a sociální hnutí

Občanská otevřenost vs. uzavřenost vůči sociální změně

Proměna disentu v mainstream a nový disent

Participace občanů, zájmy sociálních skupin

Mlčení vs. hněv: vyloučené a marginalizované sociální skupiny

Nenásilné protesty: demonstrace, stávka, hladovka

Asymetrie moci: role guerily

Ideologie sociální změny: neokonzervativní, neoliberální, neosocialistická

Spory o soukromé a společenské vlastnictví, spory o trh a strategické projekty

Autoritářské vs. demokratické formy kapitalismu a socialismu

Spojitost mezi lokálními a globálními změnami

Přihlášky příspěvků lze zasílat nejpozději do 15 září 2013 na emailovou adresu cgs@flu.cas.cz nebo na adresu: Marek Hrubec, Martin Brabec, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Jilská 1, 110 OO Praha 1. Přihláška by měla obsahovat jméno, instituci, název příspěvku a abstrakt na jeden odstavec.“

Já tam hodlám přednést příspěvek: Jsou politické strany nutné pro řízení státu? Odpovídám: Nikoli. Politická strana, ať jakákoli (kromě těch, jejichž hlavní program je zavedení PD), je pravý opak demokracie. V době globalizace a internetu jsou strany čím dál tím víc zastaralé a nefunkční.

Vyzývám k diskusi na toto téma.

Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012