Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí i svoji vlastní

Bohumil Tesařík 9 2013 Ostatní česky

(Odpovědnost za svou finanční situaci nese v prvé řadě každý sám)

"Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost."

(Marcus Tullius Cicero)

"Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu."

(Albert Einstein)

"Finanční genius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utratit."

(Anonym)

"Co uděláte, když vám dojdou peníze na účtu?" - "Zajdeme si k bankomatu!" I takto vypadaly odpovědi dětí při průzkumu jejich finanční gramotnosti. Ačkoliv jakési základy toho, jak s penězi hospodařit, získávají děti již od prvního kapesného, většinou se dále ve škole i v rodině jak zvládat různé životní situace z finančního hlediska, pozornost trvale a systematicky nevěnuje. Řešení této negativní situace má pomoci zavedení povinné výuky finanční gramotnosti na všech základních a středních školách - všechny žáky a studenty tedy čekají hodiny finančního vzdělávání. Svoji úlohu musí sehrát v této oblasti i výchova mimoškolní, především v rodině.

Při vymezení finanční gramotnosti je podle mého názoru nejlepší vyjít ze společného dokumentu MF ČR, MŠMT a MPO "Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách". Finanční gramotnost je zde vymezena jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí tak zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní (kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi, a dále správu nástrojů k tomu určených - běžný účet, platební nástroje apod.), gramotnost cenovou (kompertence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb), gramotnost rozpočtovou (kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu, schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska, spravovat finanční aktiva (např. vklady, investice a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty a oblast daňová. Pojí se k ní i gramotnost numerická (týká se především finančních numerických úkonů), gramotnost informační (jako schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu) a gramotnost právní (jako orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také o možnostech, kam se obrátit o pomoc).

Překlad anglického originálu (Kateřina Janošková) nové populárně naučné knížky autorů Gerryho Baileyho a Felicie Law "Moje peníze/Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí" (Praha 2013, 1. vyd., 256 str.) byl vydán nakladatelstvím Edika (vydává publikace zaměřené na výchovu a vzdělávání pro všechny úrovně škol) s cílem pomoci rodičům, prarodičům, učitelům a všem dospělákům vysvětlovat základní ekonomické pojmy a zákonitosti světa peněz a financí jednoduchým a srozumitelným způsobem přístupným dětem již od mladšího školního věku. Je sice zpracována zábavnou, ale ne na odbornosti ubírající formou, a uspořádána do šesti přehledných tématických částí přibližujících problematiku peněz a všeho, co s nimi v reálném životě souvisí: Historie peněz - vznik a vývoj obchodování, Úloha peněz v současných ekonomikách; Bohatí a chudí - recept na úspěch; Práce s penězi - hra s čísly; Vaše peníze - kapesné, půjčky; Rozmnožte své jmění - naučte se pravidla; Kupní síla - pohyb peněz. Všude tam, kde to je možné, byl text upraven na tuzemské reálie. Nechybí ani rejstřík pojmů s výkladem a anglickým ekvivalentem. Stejný tvůrčí tým (autoři, překladatelka a editor) se podílel na již dříve vydané publikaci "Poznáváme peníze/Rozvíjejte finanční gramotnost nejmenších dětí". Schopnost orientovat se ve finančním světě bude do budoucna klíčová, protože celý svět je prakticky řízen finančními operacemi; důkazem je nedávná globální ekonomická recese. ČNB nedávno oznámila, že za loňský rok se naše domácnosti zase o něco více zadlužily (výsledky studie Českého statistického úřadu ukázaly, že celkový dluh českých rodin vzrostl za uplynulých devět let až osminásobně). Toto zadlužování se již projevuje v rostoucím počtu rodin, které nejsou schopné dostát svým závazkům, počtu rodin hledajících pomoc v poradnách pro řešení finančních problémů, v počtu nařízených exekucí apod. Vzrůstající počet finančních produktů způsobuje, že se v nich lidé nedovedou dobře orientovat. Z nedávného průzkumu ČSOB vyplynulo, že 36 % dospělých občanů má ve finanční gramotnosti značné mezery. Věříme si víc, než umíme. Také v mezinárodním srovnávání odhalují průzkumy naši "nevědomost": z vybraných12 zemí jsou méně finančně vzdělaní jen lidé v Mexiku a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace a rady z oblasti osobních financí, tedy tématu více než aktuálního, které se týká potenciálně všech českých domácností, zaujme publikace svým celým obsahem opravdu široký okruh i dospělých čtenářů.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012