Stanovisko Demokratického klubu č. 56

9 2013 Aktuality česky

Stanovisko Demokratického klubu č. 56

K respektování ústavního pořádku České republiky

Demokratický klub je znepokojen nízkou mírou respektu, s jakou přistupují k Ústavě ČR a ústavnímu pořádku ČR někteří ústavní činitelé. Jednáním proti duchu a liteře Ústavy se vyznačovalo i funkční období předchozího prezidenta ČR ing. Klause; po zvolení současného prezidenta ing. Zemana tyto tendence významně zesílily.

Současný prezident projevil nedostatečný respekt k Ústavě zejména tím, že

· odmítá jmenovat vládu založenou na parlamentní většině, což je v rozporu s ústavními zvyklostmi. Své počínání zdůvodňuje nedostatečnou legitimitou některých poslanců. Osobuje si tedy právo rozhodovat o legitimitě mandátu poslanců, které mu Ústava přímo ani nepřímo neudílí. Tím se ocitá v rozporu i s literou Ústavy,

· dává najevo, že je oprávněn libovolně odkládat úkony, jež mu ukládá Ústava. Premiér Rusnok již veřejně připustil, že by jeho vláda mohla i po odepření důvěry Poslaneckou sněmovnou zůstat v úřadě až do řádných voleb, tedy téměř po dobu jednoho roku. Využívá se zde skutečnosti, že Ústava přímo nestanoví lhůtu pro jmenování nového premiéra.

Prezident tímto způsobem mění dosavadní politický systém z parlamentního na prezidentský, případně i na systém osobní moci. Prezidentský systém sám o sobě je slučitelný s demokracií, přechod na něj by však musel být přijat reprezentativní většinou zastupitelů, případně referendem. Jeho zavedení rozhodnutím jedné osoby je s demokracií naprosto neslučitelné.

Svůj vztah k duchu a liteře Ústavy vyjádřil prezident v nedávném rozhovoru pro německý tisk. Sdělil, že ústavu měnit nemůže, ale ústavní zvyklosti ano. Demokratický klub má za to, že každý právní akt představuje jednotu jeho smyslu a textu a že žádný jednotlivec nesmí zacházet svévolně ani s jeho duchem, ani s jeho literou.

Demokratický klub považuje současnou situaci za nebezpečnou pro budoucnost české demokracie. Žádá proto prezidenta ing. Zemana, aby respektoval Ústavu a ústavní tradice České republiky. Poslance a senátory pak vyzývá, aby, nedojde-li k nápravě, zvážili podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Zároveň je vyzývá, aby zvážili, zda ústava poskytující tak rozsáhlou volnost výkladu odpovídá vyspělosti a politické kultuře současné ČR a zda by nebylo prospěšné nahradit ji textem novým, který by alespoň omezil prostor pro svévoli při jejím výkladu.

V Praze 3. srpna 2013

Za demokratický klub: Ing. Jan Friedlaender, CSc., předseda politické komise

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012