Kanadské elegie

5 2013 Knihy česky

Vladimír Cícha: Fata morgana

Kniha elegických vzpomínek Vladimíra Cíchy je příběhem jednoho z těch, kteří se rozhodli řešit svoji životní situaci po srpnu roku 1968 odchodem z vlasti. Zemí zaslíbenou se mu stala Kanada. Kompozice autobiografie je řízena dvěma proudy, které se střídají a prolínají. Jedna linie sleduje autora od raného dětství v době německé okuace až k odchodu z Československa po srpnu 1968 přes Vídeň do Kanady. Druhá linie popisuje jeho život v Kanadě až do roku 2012. Vzniká tak napětí z očekávání styčného bodu obou linií, t.j. konkrétní příčiny a detailů odchodu do emigrace. Toho se čtenář dočká v závěru díla.

Obsahu díla odpovídá i titul Fata morgana. Autor očekává na svžch životních křižovatkách skvělou budoucnost, ale realita je vždy jiná. „Jsem Bludný Holanďan, hledající marně spojení vlastní minulosti s budoucností. Doufající, zklamaný, znovu doufající. “(str.76) Podtitul Vzpomínkové leporelo přirovnává jednotlivé kapitoly k částem leporela – pospojované střepy vzpomínek.

Sledujeme autorovy úvahy o správnosti rozhodnutí, výčitky, že opustil s rodinou své rodiče, a tak je připravil o milovaného vnoučka.Popisuje výlety za kjrásami Kanady, sle nevcyhýbá se i výhradám k nové vlasti (např.prudérie protestantského severu). Ukazuje nelehkou pozici emigrantů při hledání zaměstnání a při nalňování představ o profesní kariéře.

Kruh se ozavírá při porevoluční návštěvě českého domova. Na návrat už je však pozdě. Odchod do předčasného důchodu a zdravotní problémy stáří – operace srdce – vyprávění uzavírají. Z nemocnice odchází s novou nadějí na další život ve svém kanadském domově.

Autor zaujme čtenáře velmi pěkným, kultivovaným a barvitým jazykem (metafory, epiteta, přirovnání). Kniha si získá čtenáře zejména mezi těmi, kteří mají podobnou zkušenost s emigrací do Kanady, ať už osobní nebo zprostředkovanou rodinnými příslušníky a známými. Nabízí možnosti srovnání. Domnívám se, že zaujme hlavně podobnost zkušeností i prožívání nelehkého životního osudu, plného nadějí i pochybností, radosti, ale zejména stesku po domově. Chronologicky řazené vzpomínky na Československo v období lat (1940 – 1968) umožňují pak zajímavý zpětný pohled zvenčí na průběh těchto let u nás (osvobození, únor 1948, procesy 50. Let, 60. léta v kultuře, sovětská invaze 1968) a jeho hodnocení.

Svým tématem i nevelikým rozsahem (170) stran) by kniha Vladimíra Cíchy mohla mít na současném knižním trhu úspěch.

5.4.2013 Mgr.Ludmila Kučerová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012