Pozvánka k českým indiánům

2 2013 Naši ve světě česky

Od paní Yvonny Fričové z občanského sdružení Checomacoco jsme dostali tuto pozvánku, kteoru rádi zveřejňujeme:

 

Milí přátelé,

přikládám pozvánku na naši každoroční indiánskou přednášku v Praze na Dobešce, která se bude konat v neděli 10. března od 18 hodin. Letos uvidíte i krátká videa, které pořídil náš náčelník koncem loňského roku v Paraguayi. Pro ty, kteří se nezúčastní, připojuji pár novinek. V prosinci jsme se radovali z absolutoria našich studentů. Soledad dokončila pedagogickou fakultu, obhájila diplomovou práci, získala titul Lic. (Mgr.) a místo učitelky v předměstské indiánské škole v Asunciónu. Je to naše první absolventka vysoké školy. Letos ji bude následovat Emigdie, v červnu bude skládat závěrečné státnice na lékařské fakultě v Santiagu de Cuba a po šesti letech se vrátí domů do Paraguaye. Vidal pokračuje ve studiu veterinárního lékařství. Maya odmaturovala na střední zemědělské škole v Cerritu. Vrátila se domů a nyní chce rok pracovat, aby si něco našetřila na vysokoškolské studium zootechniky. Do maturitního ročníku postoupila Sineides a Judith. Na zemědělském učilišti v Belénu úspěšně zakončili studium Claudemir, Cristian, Diego, Geraldo, Jonatan, Leonardo, Nestor a Rosalia. Do těchto absolventů vkládáme naše další naděje. Jejich prvními plány je založení komerční zelinářské zahrady, školky citrusových stromků a políček v osadě Nueva Esperanza (Nová Naděje), kterou mezitím založili jejich rodiče ve vnitrozemí Chaka (asi 30 km od Puerto Esperanzy). Vypracovali několik projektů, na jejichž základě získali dva /tajamary /(velkokapacitní nádrže na dešťovou vodu pro napájení dobytka, zalévání polí a vlastní spotřebu) a potraviny na půl roku z ministerského grantu na osidlování neobydlených končin.

V nejbližích týdnech by měla být zahájena výstavba asi 25 dřevěných domků (jako součást národního programu pro lidi bez přístřeší). Podali také žádost na zapůjčení těžké techniky pro zorání 4 hektarů polí, usilují o získání vlastního traktoru. My jsme prozatím přispěli nákupem osiva a základního nářadí a materiálu pro ruční zakládání pozemků.

V zemědělském učilišti Belén postoupili další tři chlapci do závěrečného ročníku a pět nových uchazečů právě skládá přijímací zkoušky. Krávy v Puerto Esperanze i Nueva Esperanze se mají k světu a stále se množí. Brazilský soused zapůjčil deset býků... Citrusy zasazené v Nueva Esperanze na Vánoce 2011 (akce "zasaď vánoční strom") se převážně ujaly.

 

Další detaily a informace můžete najít na http://www.checomacoco.cz/aktuality

Děkujeme Vám za Váš stálý zájem a podporu a těšíme se na setkání. S úctou Yvonna Fričová Občanské sdružení Checomacoco Plzeňská 1923/222 150 00 Praha 5 telefon 257 211 257 mobil 777 57 21 87 http://www.checomacoco.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012