Jak ve zdraví přežít rok 2013

-red- 2 2013 Ostatní česky

Jak ve zdraví přežít rok 2013

(a nejen ten)

MUDr. Jan Hnízdil – Centrum komplexní péče Dobřichovice

DESATERO LÉKAŘE

 

  • Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemoci vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.
  • Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit.
  • Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.
  • Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.
  • Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete připraveni.
  • Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
  • Chraňte životní prostředí tak, jako byste chránili sami sebe.
  • Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
  • Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.
  • Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012