Vánoce a konec roku v pražských chrámech

-red- 12 2012 Kultura česky

Půlnoční mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě

Půlnoční mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 24. prosince 2012 od 24.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Pásmo české vánoční hudby začíná již od 23.30 hodin. Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince mše svatá od 10.00 hodin.

 

Při půlnoční mši svaté, ale také během předprogramu, zazní kromě češtiny také další jazyky. Pásmo české vánoční hudby a poezie s vánoční tématikou se bude kromě češtiny odehrávat také v angličtině, španělštině, ruštině, polštině či francouzštině. Čtení z Písma svatého bude v angličtině, přímluvy zazní také v polštině. Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále bude přednes vánočních textů obohacený vánočními skladbami starých českých mistrů. Kromě českých pastorel a koled zazní také hudba pro žestě a varhany Pavla Josefa Vejvanovského (Sonata Vespertina a další). Účinkují: Katedrální žesťový kvartet pod vedením Josefa Zámečníka, Pražský katedrální sbor a Josef Kšica – varhany.

 

Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin. Kromě jiného zazní „Missa pastoralis in C boemica“ moravského skladatele Josefa Schreiera. Jde o pastýřskou mši s ryze moravskou melodikou vycházející z valašského lidového prostředí. Podle mnohých se jedná o nejvýznamnější dílo kantorské hudby na Moravě v 18. století.

Odpoledne 25. prosince se od 16.00 hodin letos poprvé ve svatovítské katedrále koná „Zpívání u jesliček“. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve všechny děti a jejich rodiče. Spolu s Dětským katedrálním sborem, sborem Rolnička, členy Pěveckého sboru Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a sólistou opery Národního divadla Romanem Janálem si mohou děti zazpívat známé české a moravské koledy. Více na www.katedralasvatehovita.cz.

Svatojakubské vánoce a Nový rok

Největší varhany v Praze, v barokní basilice sv. Jakuba na Starém Městě, se také rozeznívají nejen při mších. Zdejší varhanici Irenu Chřibkovou, umělkyni uznávanou po celé Evropě, tu můžete slyšet na vánočním koncertě 26. prosince spolu se sborem Orfej a s flétnistkou Kateřinou Jansovou. Na druhém, již tradičním novoročním koncertě 1. ledna, si můžete poslechnout velebné a jásavé souznění varhan a trubky, na kterou bude hrát Jan Verner. Oba koncerty začínají v 16 hodin a vstupenky jsou k dostání hodinu před zahájením v místě anebo v předprodejích Ticketportal nebo Via Musica. Na programu jsou sváteční skladby starých českých mistrů i evropských skladatelů od Václava Michny z Otradovic přes J. S. Bacha až po Jana Jakuba Rybu či Georga Fridricha Handela a mnohé další skladatele, jejichž kouzelné tóny navodí  sváteční atmosféru lásky, klidu a míru.

Foto: Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě pražském

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012