Zprávy z české vědy

Stáňa Wildová 11 2012 Ostatní česky

V říjnu se konala v Jižní Koreji XVII. Mezinárodní astronomická olympiáda. Český tým mladých astronomů a astrofyziků přivezl domů 5 medailí – jednu stříbrnou a čtyři bronzové. Olympiády se naši soutěžící účastní od r. 2007 a vždy přivezli medaile. Od r. 2010 se náš tým zúčastňuje také Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice, která je určena pro starší studenty. Letos v brazilském Rio de Janeiro získal rovněž 5 medailí a v celkovém pořadí států se umístil na 2. místě.

 

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš předal prestižní Ceny Akademie věd ČR českým vědcům za vynikající výsledky vědecké práce. V I. kategorii, za ukončený výzkum orientovaný na společenské priority, získali ocenění Ing. P. Jelínek, Ph.D. z Fyzikálního ústavu, tým Ústavu živočišné fyziologie a genetiky a tým Ústavu pro soudobé dějiny. Ve II. kategorii, určené mladým vědeckým pracovníkům do 35 let, byli oceněni Ing. T. Kroupa, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace, Ing. V. Mahelka, Ph.D. z Botanického ústavu a PhDr. M. Holý, Ph.D. z Historického ústavu.

 

Nová budova Ústavu experimentální botaniky v Lysolajích poskytuje výzkumníkům moderní přístroje pro jejich vědeckou práci. Nový elektronový mikroskop sehraje důležitou roli při bádání v oblastech rostlinné virologie, fytopatologie i výrobě vakcín v rostlinách. Přístroj zvaný plynový chromatograf, propojený s hmotnostním spektrometrem, umožňuje např. analýzu těkavých látek z rostlin, tedy vlastně rostlinných vůní. Obě zařízení byla zakoupena z prostředků Operačního programu Praha – konkurenceschopnost. Další vědecká skupina se zabývá např. šlechtěním jabloní odolných proti některým vážným chorobám, propojení s molekulární biologií a v neposlední řadě praktickou stránkou výzkumu – licencí a prodejem odrůd, které má ústav zaregistrovány.

 

Prvními laureáty nově udělované Ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci vědy jsou RNDr. Jiří Grygar, Csc. (Fyzikální ústav), doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. (Ústav biologie obratlovců) a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav).

 

Ve Fyziologickém ústavu vznikla multimediální prezentace, zaměřená zejména na studenty a mládež. Unikátní projekt umožňuje nevtíravou a zábavnou formou, prostřednictvím animací a videa, nahlédnout do dobrodružství vědy a procesu odhalování jejích záhad. Animovaný průvodce a jeho myška seznámí s historií ústavu a s činnostmi, kterými se ústav v současnosti zabývá. Jedná se o aktuální témata, např. biologické rytmy, studium paměti, psychiatrická a metabolická onemocnění, kardiovaskulární systém apod. On-line verze je na internetové adrese www.biomed.cas.cz/fgu.

V dnešní době internetu je výměna informací mimořádně rychlá a zásadní také v biomedicíně, kde se ukazuje důležitost pro optimální využití v léčbě pacientů. Tomuto oboru je věnována více než třetina všech vědeckých časopisů na světě. Pracovní skupina Evropské vědecké rady proto vypracovala „poziční materiál k Otevřenému přístupu v biomedicínském výzkumu“. Mezinárodní tým šesti renomovaných odborníků s více než 25 přizvanými experty pracoval pod vedením českého vědce prof. Josefa Syky, vedoucího Oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

 

Prof. Josef Syka se zasloužil také o další úspěch české vědy. Na letošní konferenci Společnosti pro neurovědy v New Orleans spoluorganizoval symposium o změnách sluchu v souvislosti se stárnutím. Přednesl zde přednášku na toto téma a shrnul výsledky jím vedené laboratoře za poslední roky. Práce jeho týmu se na vrcholném mezinárodním fóru objevila již podruhé. V loňském roce bylo symposium o stárnutí sluchu, které navrhl a spoluřídil, vybráno jako významné téma na mezinárodní konferenci Asociace pro výzkum v otolaryngologii v americkém Baltimoru. Problematika ztráty sluchu v souvislosti se stále se prodlužujícím věkem obyvatel vyspělých zemí začíná nabývat závažných rozměrů.

 

V roce 1905 vznikl projekt Česká astrofotografie měsíce (ČAM). Každý měsíc vybírá porota snímek, který je něčím výjimečný, který upoutá. ČAM za říjen 2012 se stalo Velké Magellanovo mračno Miloslava Druckmüllera. A texty, kterými porota doprovází snímky, jsou mnohdy malými literárními díly. Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové, milovníci a obdivovatelé světýlek nad námi a všech těch nebeských úkazů, které nás uvádějí v úžas. Ti, kteří nefotografují, se mohou podívat. Na adrese www.astro.cz/cam/ je k dispozici fotogalerie vítězných snímků. Nenechává na pochybách, že ta krása vesmírná je nesmírná.

 

Stáňa Wildová

 

foto: Vítězná česká astrofotografie za říjen 2012

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012