Nové knihy z Anletu

10 2012 Knihy česky

V těchto dnech vydává ANLET dvě nové knihy z oblasti české novodobé historie, které jistě obohatí knihovničku čtenářů literatury faktu.

Jaroslav Čvančara: Děti nepřátel Říše

První z vydaných knih se vztahuje k době heydrichiády a je vydávána právě v období, kdy vzpomínáme 70. výročí vzniku internačního tábora ve Svatobořicích. Právě na podzim roku 1942 sem přišli první internovaní, většinou příbuzní čs. vojáků působících v zahraničních armádách. O necelé dva roky později sem byly ze zámečku Jenerálka v Praze 6 převezeny děti rodičů zatčených v období heydrichiády. Když ve středu 27. 5. 1942 v 10.35 hodin zazněl v Praze-Libni výbuch, jehož ozvěna se na mnoho let rozezněla do celého světa, změnilo se velmi rychle ohromení nacistů z útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v zuřivost a v touhu po pomstě. Nastalo období bestiálního teroru. Nezbývalo mnoho a oběťmi se mohlo stát i 46 tzv. Svatobořických dětí. Kniha přináší první a jedinečné informace z více než třicetiletého bádání autora a představuje děti, které prošly internací v Praze na Jenerálce a až do konce války žily v internačním táboře ve Svatobořicích. Kniha byla vydána ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Eva Csölleová, Vítek Formánek, Jan Rail: Letci Pardubicka v RAF

Známí badatelé zabývající se především osudy letců v Pardubickém kraji Eva Csölleová a Vítek Formánek požádali o spolupráci na této publikaci významného historika v oboru letectví Jana Raila, a tak vznikla unikátní publikace, která čtenářům poskytne veškeré dosud dostupné informace o letcích Pardubického kraje, kteří v období II. světové války působili v RAF.

Pardubice jako kolébka letectví vychovaly řadu aviatiků. Záliba, která později u mnoha z nich přerostla v profesi, lákala nadané mladé muže s dobrodružnou povahou. Ovšem jejich sny o létání se během několika let změnily v realitu boje proti nacismu. Kniha přináší portréty 41 letců, kteří své životy spojili s Pardubickým krajem. Někteří z nich za svobodu vlasti zaplatili životy, jiné za jejich boj „potrestal“ komunistický režim. Jen někteří se dožili rehabilitace po roce 1989.  V knize můžete číst jak krátké osudy těch, kteří nepřežili a jejich život skončil „nad kanálem“ nebo i při cvičném letu, tak současné záznamy vzpomínek letců na válečné období.

Obě knihy lze zakoupit jak v síti běžných knihkupectví, tak na e-shopu na adrese: www.anlet.cz/e-shop.cz

 

 

Další informace:

Jindra Svitáková

tel.: 233 931 364, 604 206 677

e-mail: redakce@anlet.cz

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012