Jak selhat jako terapeut- Bernard Schwartz, John V. Flowers

Eva Pokorná 10 2012 Knihy česky

Kniha obsahuje 50 příkladů chyb, kterých se terapeuti dopouštějí a které mohou vést k poškození terapeutického vztahu či k předčasnému ukončení terapie ze strany klienta, zároveň je zde nastíněno, jak lze těmto chybám předcházet. Kniha také obsahuje dvě přílohy, v první z nich se nachází sebeposuzující dotazník terapeuta, v druhé příloze nalezneme diagnostické nástroje v podobě hodnotících škál a dotazníků. Tuto publikaci ocení zejména psychoterapeuti v praxi, studenti v psychoterapeutikém výcviku, pracovníci pomáhajících profesí, psychologové, ale i laici, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Vydalo nakladatelsltví Portál.

Eva Pokorná

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012