Příběh Tengenenge stále pokračuje …

Marie Imbrová 10 2012 Naši ve světě česky

Stálí čtenáři Českého dialogu sisnad vybavují z tištěné formy tohoto časopisu rozzářené tváře zimbabwských dětí a soch pořízené v Tengenenge v předchozích letech, stejně jako informace o aktivitách českých dobrovolníků v této unikátní vesnici.

Pro ně i další čtenáře se zájmem o charitativní pomoc jsou určeny i následující řádky… Změny v této oblasti Zimbabwe probíhají pomalu a celá komunita je nadále závislá na přímém prodeji soch. Plány, které měl s rozšířením prodeje soch Dominic Benhura, zimbabwský sochař z Harare a majitel dolu na kámen, se nenaplnily, a vesnice žije dál svým životem, spravována od roku 2012 opět nepříliš efektivně místním managmentem.Bez ohledu na změny v bezprostředním okolí, které ještě více prohlubují komplikovaný přístup do vesnice (jediná komunikace již vede přes pozemky zakoupené čínskou firmou, a světové renomé (sochy z Tengenenge byly vystavovány ve světových galeriích v USA, Austrálii, VB, Francii i Národní galerii v Praze) byly donedávna děti z Tengenenge okolnostmi nuceny stát se pouze sochaři, bez ohledu na jejich přání či talent. Tento fakt se postupně mění díky výrazné podpoře Klubu přátel Tengenenge v ČR (blíže viz. www.tengenenge.cz), jehož cílem je zajistit všem dětem z vesnice rovný přístup ke vzdělání a šanci chodit do školy.

Ta skutečná škola, Horse Shoe, je devět kilometrů daleko, děti tam chodí tam stezkami v buši v době sucha, mají časté absence, nebo musí pomáhat rodičům pracovat s kamenem. Nicméně školka, kterou tam Klub pomohl vybudovat a nadále posílá plat dvěma jejím učitelům je vhodným mezistupněm pro naplnění tohoto cíle.

V lednu tohoto roku získala školka dokonce statut registrovaného předškolního zařízení školy Horse Shoe. Možnosti jejího dalšího rozšíření pak ověřovala v únoru a březnu letošního roku skupina pěti dobrovolnic, včetně zakladatelky Klubu, Marie Imbrové (www.imbrova.cz) a její spolucestující, architektky Štěpánky Chaloupkové (taktéž autorky přiložených fotografií). Pod jejím vedením se jednak dobudovaly drenáže kolem školky (dokončené v roce 2011) a vytýčilo zcela nové dětské hřiště. Architektka Chaloupková vedla také jednání na regionálním pracovišti Ministerstva školství Zimbabwe o zbudování stavby kuchyně, pro kterou je možné obdržet od státu část potravin, nicméně její provoz musí být zajištěn komunitou. S tímto dalším cílem Klubu přátel Tengenenge se spojuje i záměr zapojit místní ženy do vaření, úklidu a dalších prací, a podporou chovu kuřat či výrobou hraček posílit jejich ekonomickou samostatnost. První vyrobené panenky byly již dovezeny do Čech a úspěšně vydraženy v Praze.

V současné době plánuje Klub společně se společností Africké sochy II. BENEFICI PRO TENGENENGE, která se bude konat 8.listopadu v Praze v Hotelu Holiday Inn. Zájemci z řad Českého dialogu jsou na této akci vřele vítáni. Také je možno přispět finančním darem konto Klubu u České spořitelny číslo 2390465389/0800 .Zájemci o přednášku či další informace na adresu: pratele@tengenenge.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012