Trestní oznámení

10 2012 Ostatní česky

Policie České republiky

Oddělení kriminální policie a vyšetřování (pro obvody Praha 1, 6, 7)

Pelléova 21

160 00 Praha 6

 

T r e s t n í o z n á m e n í

 

na 172 poslanců ČNR, ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, dále trestného činu…

O d ů v o d n ě n í

 

Celkem 172 poslanců České národní rady dne 16. prosince 1992, bez projednání v referendu, tj. Bez schválení všemi občany, odhlasovali Ústavu ČR, k jejímuž obsahu neobdrželi žádný mandát lidu. Pro hlasovalo 172 poslanců, 16 bylo proti a 10 se zdrželo.

Návrh vypracovala komise ČNR, která byla navíc početně omezena. Návrh textu Ústavy ČR nebyl předložen k veřejnému připomínkování.

Poslanci České národní rady před schválením Ústavy ČR záměrně nevytvořili právní podmínky pro lid tak, aby lidu umožnil všeobecné hlasování k přípravě textu Ústavy ČR, resp. Umožnili lidu odhlasování zmocnění prostřednictvím zvolených zástupců. Poslanci ČNR si sami od sebe odhlasovali jednotlivé články Ústavy ČR, přičemž v čl. 2 odst. 1 prohlašují, že lid je zdrojem veškeré moci. Ve skutečnosti však obsah a text Ústavy vycházel pouze z vůle členů komise (početně omezené) ČNR, který si později sami poslanci, bez vůle lidu odhlasovali, čímž nedovoleně, nezákonně a protiústavně uzurpovali moc ve státě a nahradili vůli lidu, pouze vůli svou. Občané ČR byli podvedeni. Lid byl fakticky vyloučen z rozhodování a formulace textu v č. 2 odst. 1 věty před středníkem je pouze formální.

Prostřednictvím poslanců měla být odhlasována prozatímní Ústava ČR, která by garantovala následné samostatné právní kroky k zajištění odsouhlasení definitivní Ústavy formou referenda. Volení zástupci (z řad kandidátů navržených politickými stranami) od lidu neobdrželi mandát k jejich zastupování, neobdrželi mandát k přípravě obsahu Ústavy ČR. Žádná z tehdejších politických stran neměla ve svém programu svolení všeho lidu k jeho zastupování.

Za takových okolností je dovoditelné, že hlasování o Ústavě ČR, o lidu, bez lidu, bylo zneužitím pravomoci veřejného činitele ze strany 172 poslanců.

Datum Podpis

 

Navrhuji, aby několik iniciativ, nebo i soukromých osob (čím více, tím lépe) podepsalo toto oznámení a poslalo je na uvedenou adresu policie. Kopie samozřejmě všem sdělovacím prostředkům.

Podotýkám, že ještě dříve jsme se s podobným požadavkem obrátili na Ústavní soud Odpověď byla přibližně: To není naše věc a dejte si pozor, abyste špatně neskončili! Je jasné, že nemá smysl obracet se na etablované instituce. Musíme používat vlastní nástroje a navržené trestní oznámení je jedním z nejlepších.

V očekávání stanovisek zůstávám se srdečným pozdravem

Jiří Polák, Švédsko

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012