Skautské století

Eva Střížovská 3 2012 Dějiny česky

(úryvek z knihy, kterou vydala Mladá fronta)

Činnost v zahraničí

Úspěšnou formou skautského odboje byla pomoc vojákům, politikům, antifašistům, Židům a dalším ohroženým lidem s ilegálním přechodem hranic. S uplatněním skautských dovedností a znalostí místních terénů pomáhali například ostravští skauti při převádění přes Beskydy do Polska nebo dalšími cestami přes Slovensko do Maďarska. Tímto způsobem odešel koncem roku 1939 za hranice i Velen Fanderlik, který se pak přes Jugoslávii a Sýrii dostal do Francie. Ve francouzském Adge se k němu přihlásili vojáci-skauti a v odboji navázali kontakt s francouzskými skauty. K nim se připojil i skaut-fotograf Ladislav Sitenský.

Řada skautů se po vyhlášení protektorátu ocitla až v daleké cizině. V čínské Šanghaji založil bankovní úředník Emil Štembera - Jánošík roverský a oldskautský klub. Vyvíjeli bohatou činnost, a to i po dobu japonské okupace - Japonci totiž na rozdíl od Němců skauting nezakázali.

Silnou základnu vytvořili čeští skauti ve Velké Británii. V Londýně, kde působila československá exilová vláda, obnovil v květnu 1941 Junák svoji činnost jako Československé ústředí skautské výchovy Junák. O měsíc později tuto organizaci uznala i mezinárodní skautská kancelář. Někteří čeští skauti se stali členy anglických oddílů. Oddíly skautů a skautek vznikly také v československé škole v Shropshire, další pak v Cumberlandu a v Cheshire. Několik roverských kmenů bylo založeno přímo u vojenských jednotek.

V červnu 1942 se v anglickém Youlberry konal sjezd československých skautů a proběhla putovní výstava o ČSR. Výstava putovala Anglií celé tři roky a zhlédlo ji půl milionů lidí (viz s. 129).

Vůdčí postavou našeho skautingu v Británii byl Velen Fanderlik. Spolupracovali s ním i další významní skauti, včetně generála Václava Vlčka.


Hned po roce 1989, kdy se mohlo jezdit ven(a zvenku sem!), jsem se spřátelila s Janem Stránským. Dvacet let vydával ve Švédsku Severské listy. Chápu, co to obnášelo, přes dvacet let jsem vydávala Český dialog (který teď pokračuje na webu). Plno práce, žádné peníze, žádný čas na nic jiného...

Honza Stránský byl úžasný člověk, jeden z těch, co mají mít patřičné místo na tomto světě (na rozdíl od jiných). Nejenže měl nejkrásnější modré oči na světě, ale to dobro, co z něj vyzařovalo, bych přála pocítit i všelijakým lidem hnusným – třeba by se začali měnit.

Tady chci jen krátce napsat, že i Honza Stránský byl skaut a vyprávěl mi, že mu Velen Fanderlík pomohl v emigraci. Už nevím detaily, jen to, ze Fanderlík zkrátka pomáhal, kde mohl.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012