Laboratoř moci

3 2012 Kultura česky

V expozici „Laboratoř moci“ na vás dýchne děsivá atmosféra 50. let 20. století

Tisková zpráva k otevření expozice „Laboratoř moci“ v Národním památníku na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Národní muzeum ve spolupráci s Televizí Metropol u příležitosti výročí „Vítězného února 1948“ otevírá 25. února 2012 expozici „Laboratoř moci“, umístěnou v  podzemních prostorách Národního památníku na Vítkově, které byly vybudovány v 50. letech 20. století jako zázemí pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda. Expozice emotivním způsobem upozorňuje na zneužití Památníku komunistickou propagandou, přibližuje osobu prvního „dělnického“ prezidenta a kult osobnosti, který vyústil ve vybudování mauzolea. Součástí expozice je i strojovna a autentické prostory, kde bylo ošetřováno tělo Klementa Gottwalda.

Hlavní část expozice je zaměřena na období 50. let a na osobu Klementa Gottwalda. Připomíná období po jeho úmrtí v roce 1953, kult osobnosti, komunistickou propagandu a proměnu Památníku osvobození na Proletářský Pantheon a mauzoleum Klementa Gottwalda. Ústředním momentem celé expozice je scéna připomínající posmrtnou manipulaci s tělem prvního „dělnického“ prezidenta. Fotografie a dobová hesla podtrhují atmosféru období 50. let minulého století. Expozice ve zkratce odkazuje také na příčiny komunistického převratu a na dobu před únorem 1948.

Národní muzeum Národní Památník na Vítkově rehabilitovalo, vrátilo mu původní účel symbolu demokratické republiky a v roce 2009 v něm vybudovalo expozici Křižovatky české a československé státnosti. „Dokončení stálé expozice v Národním památníku na Vítkově je jedním z dalších projektů, kterými se Národní muzeum zaměřuje i na méně šťastná období naší historie. Nově otevřená část expozice připomíná zneužití tohoto místa a je mementem a varováním, jak může být demokracie křehká a jak snadno mohou lidé přijít o svou svobodu,“ vysvětluje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Projekt vznikl ve spolupráci Národního muzea a Televize Metropol. „Televize Metropol opět prokazuje, že je televizí s názorem, která se nevěnuje pouze komerčním tématům, ale cítí i společenskou zodpovědnost,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Generální ředitel Televize Metropol Marek Vítek k tomu říká: „Jsme velmi rádi, že se můžeme společně s Národním muzeem podílet na akci, která má připomenout jednu z nejtemnějších stránek našich dějin. Akci zároveň vnímáme jako velmi aktuální. V době různých ekonomických a finančních krizí se opět probouzejí nejrůznější populisté a radikálové, kteří nabízejí svá zaručeně dobrá řešení. Náš projekt ukazuje, jak takové experimenty končí.“

Doprovodný program představí záznamy z balzamovací knihy

V rámci doprovodného programu s názvem „I zlo může mít pozlátko“ jsou během víkendu 25. až 26. února pro širokou veřejnost připraveny speciální prohlídkové trasy. Během odborných výkladů se návštěvníci blíže seznámí s osobou Klementa Gottwalda, problematikou balzamování jeho těla nebo s fungováním Památníku jako mauzolea. Pouze o tomto víkendu budou mimořádně vystaveny záznamy z balzamovací knihy. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s činností Útvaru pro zabezpečení těla a mauzolea soudruha Klementa Gottwalda, s fotografiemi přístrojů a původním vybavením mauzolea.

Na víkendový program navazuje ve dnech 27. února až 2. března stejnojmenný program věnovaný základním a středním školám. Týden pro školy doplňují filmové projekce zabývající se otázkou lidských práv z distribuce Jeden svět z cyklu Ztracená duše národa.

Výstava Rudá muzea ukazuje vliv komunistické ideologie na činnost muzeí Expozice „Laboratoř moci“ a doprovodný program „I zlo může být pozlátko“ úzce navazují na výstavu Rudá muzea, která se věnuje vlivu komunistického režimu a ideologie na československá muzea v letech 1948–1989. Na pěti vybraných historických událostech (husitství, VŘSR, Mnichov, Slovenské národní povstání a únorový převrat) Rudá muzea ukazují dezinterpretaci dějin na tehdejších výstavách v důsledku komunistické propagandy. Výstava je otevřena do 1. dubna 2012.

Byly jsme tam taky

Monodrama podle knížky politické vězeňkyně Dagmar Šimkové. V podání Činoherního studia v Ústí nad Labem.  Pouze v sobotu 25. února od 17.00 hodin

Projekce filmů

s tématikou porušování lidských práv z distribuce Jeden svět z cyklu Ztracená duše národa vztahující se k 50. letům 20. století. Začátek každou celou hodinu.

Rudá muzea a Laboratoř moci

Komentovaná prohlídka výstavy Rudá muzea poukazuje na vliv komunistické ideologie na muzea v letech 1948–1989. Vyvrcholením prohlídky je sestoupení do podzemní „Laboratoře moci“, ve které lékaři pečovali o nabalzamované tělo Klementa Gottwalda.

Příběh Památníku

Interaktivní program, během kterého žáci aktivním způsobem postupně odkrývají dějinnou zkušenost Památníku s důrazem na období po roce 1948. Žáci pracují aktivním způsobem v badatelských skupinách.

Mauzoleum Klementa Gottwalda a objevování balzamovací knihy

Komentovaná prohlídka zve k objevování „zmizelých“ míst Památníku z období socialismu, věnuje se přestavbě Památníku na mauzoleum Klementa Gottwalda a odkrývá tajemství balzamovací knihy.

50. léta v Československu

Lektorovaný program, zaměřený na období budování kultu osobnosti na jedné straně a období politických procesů na straně druhé, zavede žáky nejen k umělecké výzdobě Památníku z 50. let a osobnosti Klementa Gottwalda, ale také k poslední korespondenci Milady Horákové před její popravou.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012